Yrityksissä pohditaan kuumeisesti, miten saadaan sidosryhmien huomio ja rakennetaan heidän mieliin luottamus yrityksen asiantuntijuudesta. Kuinka kiireen sekä informaatiotulvan keskellä tullaan havaituksi ja erotutaan kilpailjoista?

Huomio saadaan tarjoamalla ratkaisuja sidosryhmien ongelmiin

Lähtökohtaisesti kohderyhmien huomion saa sillä, että kykenee vastaamaan niiden kiperiin ongelmiin relevantilla tavalla. Yleensä kaikilla päättäjillä on kiire, joten on syytä fokusoida heidän pääongelmiensa ratkaisemiseen oman asiantuntijuuden avulla. Niihin löytyy aikaa. Näkemykset täytyy myös saada heidän verkkokalvojensa tai korviensa äärelle. Mikäli kohderyhmät saadaan jollain tavoin osallistutettua aiheeseen liittyvään dialogiin, on vaikutus entistä merkittävämpi.

Tiedämmekö asiakkaidemme kiperimmät ongelmat?

Meillä on yleensä käsityksiä kohderyhmiemme ongelmista, esimerkiksi asiakkaiden tarvitsemasta tuesta. Tärkeä kysymys on, tiedämmekö juuri sellaiset kipupisteet, joihin asiakkaamme hakee vastauksia juuri nyt? Paras tapa on päästä kysymään heiltä ja saada aikaa pohdintaa. Yleensä tähtäämme siihen hakeutumalla heidän kanssaan tapaamisiin. Sisältömarkkinointi on tuonut palveluiden myyntiin ja huomion saamiseen paljon uusia mahdollisuuksia. Social Selling on monen asiantuntijaorganisaation tapa vahvistaa myyntiä. Yksi erinomainen asiakkuuksien ja asiantuntijuuden vahvistamisen muoto on kuitenkin jäänyt vähäiselle käytölle. Nimeän sen dialogiseksi tutkimukseksi.

Hyvin tuotteistettu tutkimus mahdollistaa luottamuksellisten suhteiden luomisen

Tutkimusten avulla on kautta aikojen tuotettu uutta ja relevanttia tietoa. Hyvin tuotteistetun tutkimuksen avulla voi päästä lähes kenen tahansa juttusille. Olen itse rakentanut melko laajat verkostot hyödyntäen siinä pitkälti tutkimushaastatteluja. Tapasin MBA- ja väitöskirjaopintoihini liittyen noin 60 merkittävässä roolissa olevaa johtajaa. Niistä syntyi monta pitkäaikaista tuttavuutta ja jopa pari ystävyyttä. Syntyneitä suhteita on ollut mahdollista syventää parilla sadalla kirja- ja blogihaastattelulla. Väylä ei ole välttämättä nopea, mutta yksi tapa erottautua muista tahoista, jotka haluavat saada palan kiireisen johtajan kalenterista.

Dialoginen tutkimus porautuu kohderyhmän ongelmaan ja herättää siitä keskustelua

Johtaja on Media! -konseptin tavoitteena on herättää keskustelua. Käytännössä se on tarkoittanut ajankohtaisten tutkimus- ja selvityshankkeiden läpivalaisua niin, että teemasta herää dialogia. Näin toteutamme ”dialogisia tutkimuksia”, joiden avulla selvitetään kohderyhmillemme tärkeää ongelmaa. Pörssiyhtiöiden viestinnälliset ongelmat -tutkimuksen kohdalla kohderyhmänä olivat pörssiyhtiöiden ylin johto sekä heidän keskeiset sidosryhmänsä. Selvitimme johtajuusviestinnän problematiikkaa, roolituksia, käsityksiä mediallistumisesta sekä tulevaisuuden näkemyksiä noteeratuissa yhtiöissä. Sote-johtajien arvotutkimuksessa kysyimme samankaltaisia asioita, mutta vahvasti soten ja arvojen näkökulmista. Molemmat tutkimukset onnistuivat hyvin ja ovat herättäneet mielenkiintoa. Lisäksi on tietysti saatu valtavasti uutta tietoa ja näkemystä.

Videolla kerron lyhyesti Pörssiyhtiötutkimuksesta

Kumppanuuden kautta toteutettu tutkimus ilmiön mahdollistajana

Pörssiyhtiötutkimuksen toteutimme omarahoitteisesti, eli vastasimme itse kaikista kustannuksista ja myymme tutkimustietoa sekä fasilitoitua sparrausta yhtiöiden johdolle. Arvotutkimuksen toteutimme yhdessä kumppaneidemme Tradekan ja Foibekartanon kanssa. Heidän taloudellinen tuki mahdollisti tutkimustiedon jakamisen maksutta kaikille teemasta kiinnostuneille. Kumppanuuden kautta toteutettu tutkimus osoittautui erinomaiseksi tavaksi saada vaikuttavuutta, vahvistaa teeman tietoisuutta sidosryhmissä, tuoda esille asiantuntijuutta sekä muodostaa pienimuotoista ilmiötä. Tällä hetkellä kartoitamme kumppaneita tutkimuksiimme kuntajohdon sekä rehtoreiden johtajuusviestinnällisistä haasteista.

Aktiivinen viestintä tutkimuksesta luo rakentavaa ilmiötä

Mitä hyötyä tutkimuksesta on kumppanille? Kyse on yhteistyöstä, jossa tutkimuskumppani pääsee vaikuttamaan kysymyksenasetteluun, teemasta tiedottamiseen, tutkimustuloksista kommentoimiseen sekä tulosten jatkokeskusteluihin. Itse tutkimuksen sisältöön kumppanit eivät voi vaikuttaa. Arvotutkimuksen tulosten julkistamisen toteutimme Tradekan isännöimässä tilaisuudessa, jossa saimme erinomaisia avauksia teeman jatkokehittämistä varten. Tapamme erottautua useimmista tutkimustahoista on se, että viestimme tutkimusteemasta ennen tutkimuksen alkua, sen aikana ja sen jälkeen. Kun viestintään kytketään tutkimuskumppanit ja mahdollisesti tutkimuksen kohteet, saadaan aikaan oppimista, havaintojen jakamista ja sitä myöden rakentuu ilmiöitä. Kun viestintätapa on rakentava ja ratkaisukeskeinen, vahvistaa se kaikkien osapuolinen luottamusta ja mainetta.

Videolla kerron lyhyesti Sote-johtamisen arvotutkimuksesta

Käytännönläheiset tutkimukset tuovat konkreettisia hyötyjä

Suosittelen kaikille asiantuntijaorganisaatioille pohdintaa tutkimuksen hyödyntämisestä osana myyntiä, markkinointia, työnantajakuvaa ja maineen vahvistamista. Kyse voi olla myös selvityksestä tai kartoituksesta. Johtaja on Media! -tutkimukset halutaan pitää  käytännönläheisinä. Taustalla on kuitenkin akateeminen tutkimus sekä itse rakentamamme mediallistumisen ja johtajuusviestinnän viitekehykset. Näin arjen johtajuuteen yhdistetään teoria ja vahva käytäntö. Mikäli artikkeli herätti kysymyksiä, minuun voi olla yhteyksissä. Jaan mielelläni kokemuksia tutkimusten käytöstä liiketoiminnan tukena.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.