Arvoisat kansanedustajat. Työskentelette tehtävässä, johon kohdistuu ehkäpä enemmän odotuksia ja vaatimuksia, kuin missään muussa julkisessa roolissa.

Keskustelukulttuurista ja erityisesti siihen liittyvistä ongelmista on puhuttu viime aikoina paljon. Vihapuhe, maalittaminen, valeuutisointi ja tahallinen väärinymmärtäminen ovat kasvaneet globaalisti huolestuttaviin mittoihin. On tärkeää, että aiheesta on lausuttu kannanottoja myös eduskunnan puhemiehen toimesta. On kyse eduskunta-instituution uskottavuudesta ja luottamuksesta.

Mediallistunut viestintäympäristö tarjoaa rajattomat mahdollisuudet erilaiselle keskustelulle. Viime aikojen tapahtumat maailmalla osoittavat, että kun demokratiaa uhataan, ollaan ongelmissa liian pitkällä. Se on vaikuttanut Suomessakin haluun lähteä ehdokkaaksi.

Arkadianmäellä on ”näköalapaikka” keskusteluun, joka ulottuu kaikkiin suomalaisiin. Kommunikointitapaanne seurataan suurennuslasilla. Voisi olettaa, että se voimaannuttaa ja toisaalta luo myös vastuullisuuden paineita.

Uskon, että teillä on suurempi mahdollisuus vaikuttaa keskustelukulttuuriimme kuin millään muulla yhteisöllä Suomessa. Rohkaisen huomioimaan sen erityisesti kuntavaalien alla. Tapanne viestiä suomalaisista arvoista, kulttuurista ja päätettävistä asioista, heijastuu kaikkien puolueiden ehdokkaisiin. Se skaalautuu eri medioiden kautta koko kansaan.

Olen saanut kansalaisena ja viestintävalmentajana seurata taitavia ja ratkaisukeskeisyyteen tähtääviä päättäjiä. Havaintojeni mukaan heidän viestintätapansa pohjautuu heille itselleen selkeisiin arvoihin ja haluun pyrkiä rakentavaan dialogiin. Voin vain kuvitella, että sen toteuttaminen on kansanedustajan arjessa haastavaa. Kyse on kuitenkin valinnoista. On mahdollista tuoda esille vahvojakin kantoja loukkaamatta silti muita osapuolia.

Puhutaan, että arvot tulevat esiin tekojen kautta. Myös viestintä on tärkeä teko. Toivottavasti eduskunnalla on yhteisesti jaettu tulkinta siitä, mitä arvoja kansanedustajuus viestinnän näkökulmasta tarkoittaa. Olisi tärkeä teko, jos loisitte yhteisen linjauksen poliittisen dialoginne sävystä ja viestisitte siitä avoimesti.

Mitä enemmän yhteiskuntaamme saadaan rakentavaa, ratkaisukeskeistä ja toisiamme kunnioittavaa dialogia, sitä paremmat mahdollisuudet isäinmaallamme on selviytyä vaikeista ajoista. Te olette sen osalta tärkeitä avainhenkilöitä. Kannustan huomioimaan arvojen merkitykset ja hyödyntämään niitä hyvään. Uskon, että myös kansalaiset palkitsevat sen tulevilla vaaliuurnilla.

Lopuksi haluan kiittää teitä tärkeästä työstänne, jota teette suomalaisten hyväksi.

Turvallista ja dialogista kevättä!

Jukka Saksi viestintävalmentaja ja tietokirjailija +358405018357 jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy somesta nimellä @JukkaSaksi. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA

Johtaja on Media! on arvo- ja viestintätoimisto, jonka tavoitteena on tukea päättäjiä ja asiantuntijoita rakentavaan sekä ratkaisukeskeiseen dialogiin. Sitä toteutetaan valmennusten, sparrausten ja osallistavien prosessien avulla. johtajaonmedia.fi