Kriisiaikana tarvitaan taitavasti viestiviä asiantuntijoita

Kun organisaatio panostaa asiantuntijoiden monikanavaisen viestinnän valmentamiseen, on sillä vaikutusta maineeseen, myyntiin ja työnantajakuvaan. Samalla tarjotaan työntekijöille mahdollisuus vahvistaa omaa markkina-arvoaan. Kyse on myös riskienhallinnasta, yrityksen maine ei ole sidoksissa yhteen viestijään.

Katso Jukka Saksin ja Peter Nymanin keskustelu asiantuntijabrändien merkityksestä

Työkaluja sidosryhmien tavoittamiseen ja luottamuksen herättämiseen

Etävalmennukset toteutetaan asiakkaan tilanteen ja toiveiden mukaisesti 1-3 etäjaksossa. Yleensä etävalmennusten runko rakentuu seuraavista osa-alueista.

  • Mediallistumisen ilmiö
  • Arvojen ja vastuullisuuden rooli asiantuntijaviestinnässä
  • Huomion ja luottamuksen saaminen somessa
  • Tärkeimmät some-kanavat ja omat mediat
  • TOP10 viestinnän esteet ja vinkit niiden taltuttamiseen
  • Omakohtaisesti tärkeimmät sidosryhmät ja viestintäteemat
  • Vinkkinä 15 tapaa tuottaa some-sisältöjä
  • Turhan vastakkainasettelun välttäminen somessa
  • Oman viestintätyylin löytäminen, sävy ja tapa kommunikoida
  • Pienten viestinnällisten tavoitteiden asettaminen

Katso referenssiluettelo 

Katso videolta millä metodilla Johtaja on Media! -valmennuksissa tuetaan asiantuntijabrändien rakentamiseen ja vahvistamiseen. Koronakriisin aikana kaikki valmennukset toteutetaan etänä.

Vahvojen asiantuntijabrändien hyödyt organisaatiolle ja asiantuntijoille

Etävalmennuksen avulla asiantuntijat saavat vahvempaa näkyvyyttä ja uskottavuutta, jolloin heitä tunnistetaan kohderyhmissä paremmin. Sen kautta he saavat helpommin sidosryhmien huomion ja heihin luotetaan asiantuntijoina. Monikanavainen näkyvyys ruokkii myös median kiinnostusta. Vahvempi asiantuntijabrändi mahdollistaa usein korkeamman työn hinnan. Myynnin näkökulmasta yritys hyötyy vahvemmasta näkyvyydestä ja kasvaneiden myyntiliidien määrästä. Vahvemmat asiantuntijabrändit rakentavat merkittävästi työnantajakuvaa.

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi