Onko yritykselläsi tarve saada kannattavaa kasvua, olla houkuttelevampi työnantaja ja alansa suunnannäyttäjä? 

Kun yritys panostaa asiantuntijoiden monikanavaisen viestinnän valmentamiseen, on sillä vaikutusta myyntiin ja työnantajakuvaan. Samalla tarjotaan työntekijöille mahdollisuus vahvistaa omaa markkina-arvoaan. Kyse on myös riskienhallinnasta, yrityksen maine ei ole sidoksissa yhteen viestijään. Yksilö on 6-8 krt yritystä kiinnostavampi ja sidoryhmät haluavat seurata kasvollista asiantuntijuutta.

Valmennettavat vapaaehtoisia asiantuntijoita

Jotta asiantuntijat ottavat valmennuksen hyödyt täysmääräisesti vastaan, tarvitaan johdon mandaatti. Valmennukseen kutsutaan yleensä 5-8 organisaation vapaaehtoista, jotka haluavat ottaa laajempaa viestinnällistä vastuuta ja vahvistaa asiantuntijabrändiään. Valmennukset koostuvat tavanomaisesti muutamasta 2-4 tunnin työpajasta sekä henkilökohtaisista viestintäsparrauksista. Niissä hyödynnetään testattuja viitekehyksiä ja haetaan vastauksia yhdessä siihen, miten viestinnällä voi palvella tärkeimpiä sidosryhmiä. Valmennukset ovat konkreettisia ja kannustavia. Valmennus valmistellaan yrityksen johdon ja viestinnän vastuuhenkilöiden kanssa yhteistyössä.

Opitaan sisällöntuotanto ja monikanavainen sidosryhmäviestintä

Valmennuksen ydinajatus on, että viestintä on palvelua sidosryhmien ongelmien ratkaisemiseksi. Siten saadaan huomio ja luottamus. Valmennuksessa hahmotetaan yrityksen arvot konkreettisina tekoina ja tutustutaan eri media-areenoiden keskinäiseen linkittymiseen, some-kanavien kulttuureihin, sekä mahdollisuuksiin saada kohderyhmien huomiota. Työpajoissa käytetään aikaa siihen, että jokainen löytää oman kohderyhmänsä, kanavat ja teemat, joista viestimällä tekee omaa asiantuntijuuttaan näkyväksi. Yhdessä käydään myös läpi viestinnän esteet ja haetaan vastaukset niihin.

Vahvojen asiantuntijabrändien hyödyt yritykselle ja asiantuntijoille

Valmennuksen avulla asiantuntijat saavat vahvempaa näkyvyyttä ja uskottavuutta, jolloin heitä tunnistetaan kohderyhmissä paremmin. Sen kautta he pääsevät helpommin tapaamaan esimerkiksi asiakkaita, heille tarjoutuu enemmän tilaisuuksia puhua kohderyhmilleen ja heihin luotetaan asiantuntijoina. Monikanavainen näkyvyys ruokkii myös median kiinnostusta. Vahvempi asiantuntijabrändi mahdollistaa korkeamman työn hinnan. Samalla myyntityö tehostuu, jolloin myynnin kate paranee. Kokonaisuutena yritys hyötyy vahvemmasta näkyvyydestä ja kasvaneiden myyntiliidien määrästä. Vahvemmat asiantuntijabrändit rakentavat merkittävästi työnantajakuvaa.

 

Sparrausten ja valmennusten hinnat

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA

 

Katso videolta mihin metodiin uskomme asiantuntijabrändin valmentamisessa