Sote-johtamisen arvotutkimus valmistui

Johtaja on Media! selvitti sote-johtajien arvoja haastattelemalla 120 sote-johtajaa yrityksistä, julkiselta sektorilta sekä 3. sektorilta.

Tavoitteena oli tuottaa tietoa eri sektoreiden sote-johdon suhtautumisesta arvoihin, niiden hyödyntämiseen johtamis- ja asiakastyössä sekä arvoista viestimiseen nyt ja tulevaisuudessa. Tradeka ja Diakoniasäätiö Foibe rahoittivat tutkimusta, jotta tulokset voitiin tarjota yhteiskunnallalliseen käyttöön maksutta.

Tutkimus toi esille kiinnostavia näkökulmia ja myös eriäviä näkemyksiä sektoreiden välillä siitä, miten arvot näyttäytyvät sekä vaikuttavat sote-palveluiden hankinnoissa.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin 8.4.2019 klo 13-15. Linkki Facebook-liveen, jota kautta tilaisuuden voi katsoa uudestaan.

Voit ladata alla olevaa kuvaa painamalla myös maksuttoman oppaan, joka antaa johtajalle vinkkejä arvojen kiteyttämiseen osaksi arjen tekoja sekä arvoista viestimiseen.

Lataa sote-johtamisen arvotutkimus

Kirjoittajasta:

Jukka Saksi     

viestintävalmentaja ja tietokirjailija

+358405018357

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Auttaa kiteyttämään arvoja ja viestimään luottamusta herättävästi. Konsultoi työyhteisöjä osallistamisen prosesseissa.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut 15 vuotta esimies- ja johtamistehtävissä ennen siirtymistään viestintäyrittäjäksi. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA-tutkinnon ja väitellyt tohtoriksi johtajuudesta. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy somesta nimellä @JukkaSaksi. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA
Opas Arvoihin