Viestintätoimisto Johtaja on Media! on laatinut maksuttoman arvotestin, joka tehdään osoitteessa johtajaonmedia.fi/arvotesti. Testistä saa suuntaa-antavan arvion oman työyhteisön arvojen hyödyntämisestä sekä vinkkejä arvojen kehittämiseen. Arvot vaikuttavat yhä vahvemmin organisaatioiden maineeseen, työnantajakuvaan ja asiakkaisiin.

Arvojen merkitys on yhteiskunnassamme kasvanut ja korona-kriisi vahvistanut muutosta, kertoo Arvovalta-kirjan kirjoittaja Jukka Saksi. Hän haastatteli kirjaansa 24 yhteiskunnan päättäjää eri sektoreilta ja viesti oli yhtenäinen – arvoista on tullut yhä tärkeämpiä.

Arvoja hyödynnetään työyhteisöissä eri tavoin

Saksi on havainnut organisaatioita valmentaessaan, että arvoihin suhtaudutaan eri tavoin. ”Jotkut työyhteisöt on rakennettu vahvojen arvojen päälle ja niissä arvot ovat luontevasti osana päivittäistä toimintaa. Ne saavat myös arvoistaan paljon hyötyä.” Toinen ääripää ovat organisaatiot, joissa ei ole lainkaan nimettyjä arvoja tai jos on, ne ovat enemmänkin kosmeettisia mainoslauseita.

Arvoristiriidat aihettavat vakavia maineriskejä

”Sidosryhmämme tekevät enemmän arvoihin pohjautuvia valintoja kuin koskaan aikaisemmin”, kuvaa Saksi arvojen merkitystä. ”Esimerkiksi asiakkaat ostavat mieluummin sellaisesta yrityksestä, jonka toiminta on tasapainossa asiakkaan arvojen kanssa. Ihmiset haluavat työskennellä siellä, missä arvot sopivat omaan arvomaailmaan. Myös yhteistyökumppanit ovat tarkkoja siitä, minkälaisiin arvoihin heidät liitetään. Arvoristiriidat aiheuttavat maineriskejä ja siksi organisaatioiden johdolla tulisi olla yhteinen kuva arvojen roolista sekä siitä, miten arvoista viestitään sidosryhmille.”

Arvotestissä vastataan 10 kysymykseen arvojen hyödyntämisestä

Arvotesti on ilmainen ja nopea tapa saada pika-arvio siitä, miten oma työyhteisö hyödyntämää arvojaan. Testin tekeminen kestää noin 1 minuutin. Siinä vastataan 10 kysymykseen anonyymisti ja saadaan välittömästi arvio arvojen roolista työyhteisössä sekä vinkkejä arvojen vahvistamiseen. Vastauksen liitteenä osallistujat saavat myös linkit maksuttomiin oppaisiin, joita voi hyödyntää arvojen kehittämistyössä. Osallistumalla testiin vastaajat antavat suostumuksensa siihen, että Johtaja on Media! Oy voi käyttää saatuja vastauksia anonyymisti arvojen kehittämistyöhön. ”Tavoitteena on herättää testin myötä pohtimaan arvojen merkitystä ja tekemään asian suhteen jotain, mikäli kysymyksiin vastatessa havaitsee niissä puutteita”, Saksi sanoo.

Arvotyön kehittäminen lähtee ylimmästä johdosta

Saksin mukaan koko työyhteisö kannattaa valjastaa arvojen kiteyttämiseen ja pohdintaan, miten arvojen tulisi näkyä arjen toiminnoissa. Johtaja on Media!:n valmennukset tarjoavat siihen tukea. Arvotyö voidaan aloittaa esimerkiksi Saksin toteuttamalla johtoryhmän tai hallituksen etäsparrauksella, jossa haetaan viitekehysten ja keskusteluiden kautta yhteistä näkemystä aiheesta. Sen jälkeen voidaan henkilöstö ja asiakkaat kytkeä arvotyöhön mukaan osallistavalla työkalulla. Arvoprosessin hyödyt näkyvät selkeämmässä johtamisessa, vahvistuneessa maineessa sekä työnantajakuvassa, kuten myös tärkeänä myynnin tehostamisen työvälineenä.

Linkit lisätietoihin

Linkki arvotestiin: johtajaonmedia.fi/arvotesti

Linkki sparraukseen: tarjous johtoryhmän arvo- ja viestintäsparrauksesta

Linkki Arvovalta-kirjan tilaamiseen: arvovalta.fi

Linkki oppaaseen: Maksuton opas arvojen hyödyntämiseen myynnin johtamisessa

Lisätietoja antaa

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.