Arvona olla johtajuuden viestintä- ja tutkimustoimisto

Arvot ovat menestyneen johtajuuden ja viestinnän kivijalka. Niissä on paljon potentiaalia, ja niiden avulla organisaatiot voivat erottautua kilpailijoistaan sekä perustella tekemiään päätöksiä. Arvojen kautta johtaminen vahvistaa luottamusta ja antaa tekemiselle vahvan tarkoituksen. Usein ongelmana on se, ettei arvoja olla mietitty syvällisesti, vaan ne ovat kauniita toiveita nettisivuilla tai HR-johtajan powerpoint-slideissa. Johtaja on Media! -arvot kiteytyvät ajatukseen siitä, että haluamme olla johtajuuden viestintä- ja tutkimustoimisto. Toimintamme lähtee arvoista ja johtajuudesta.

Arvot kuuluvat oleellisesti Johtaja on Media! -valmennuksiin

Johtajien, asiantuntijoiden ja organisaatioiden matka monikanavaiseksi ja luottamusta herättäväksi mediaksi pohjautuu arvoihin. Arvot ovat keskeisesti mukana valmennuksissa ja verkkokursseissa, joiden avulla luodaan luontevat tavat käydä dialogia tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Sitä kautta vahvistetaan mainetta, luodaan kysyntää, tehostetaan myyntiä ja saadaan aikaan parempaa kannattavuutta.

Haluamme tukeutua seuraaviin kahteen arvoon:

Asiakashyöty

Valmennusten ja jaettujen sisältöjen tavoitteena on tuottaa hyötyä. Valmennuksissa ja sisällöissä esille tuodut näkemykset, havainnot ja suositukset perustuvat omiin kokemuksiin. Pyrkimys on siis ”elää siten kuin opettaa”Se voi tarkoittaa käytännössä sitä, että valmentajat kieltäytyvät ottamasta asiakkaan palvelutilausta vastaan, mikäli kokevat, etteivät pysty tarjoamaan tälle aitoa hyötyä. Kaikista asiakascaseista ja dialogeista pyritään oppimaan ja sitä myöten auttamaan asiakkaita jatkossa entistä paremmin. Haluamme olla johtajuuden viestintätoimisto, joka koetaan laaja-alaiseksi strategiseksi kumppaniksi.

Rakentavuus

Viestimisen ja muun vaikuttamisen tavoitteena on edistää suomalaista johtajuutta rakentavalla otteella. Vihapuhe ja muu epäasiallinen viestiminen eivät ole tämän arvon mukaista toimintaa. Myönteisenä käytännön esimerkkinä ovat some-keskustelut, julkiset puheet ja kirjoitukset, joissa ei lähtökohtaisesti haluta mustamaalata yksittäisiä tahoja. Tavoitteenamme on nostaa epäkohtia esiin ilmiöinä ja teemojen kautta. Positiiviset esimerkit tuodaan esille yksilöidysti, mikäli siihen ei ole estettä.

Tutustu Sote-johtamisen arvotutkimuksemme tuloksiin

Mitkä arvot ohjaavat sinun ja organisaatiosi toimintaa?

Kerro meille, mitkä arvot puhuttelevat sinua ja kuinka organisaatiossasi hyödynnetään arvoja konkreettisesti? Olemme tehneet avuksesi maksuttoman oppaan, jonka vinkeillä arvot saadaan konkreettisemmiksi ja niistä opitaan viestimään.

Opas Arvoihin

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA