Loading...
Arvot 2018-03-21T13:47:37+00:00

Arvona olla enemmän kuin viestintätoimisto

Arvot ovat menestyneen johtajuuden ja viestinnän kivijalka. Niissä on paljon potentiaalia, joiden avulla organisaatiot voivat erottautua kilpailijoistaan ja perustella tekemiään päätöksiä. Arvojen kautta johtaminen vahvistaa luottamusta ja antaa tekemiselle vanhan tarkoituksen. Usein ongelmana on se, ettei arvoja ole mietitty syvällisesti, vaan ne ovat kauniita toiveita nettisivuilla tai HR-johtajan powerpoint-slideissa. Johtaja on Media! -arvot kiteytyvät ajatukseen, että haluamme olla enemmän kuin viestintätoimisto. Toiminta lähtee arvoista ja johtajuudesta. Viestintä ja sosiaalinen media toimivat kontekstina ja työvälineinä parempaan johtajuuteen.

Tärkeintä on miten arvot näkyvät arjen valinnoissa

94 % yrityksistä luettelee arvokseen asiakaslähtöisyyden. Mitä se tarkoittaa? Ei sellaisenaan oikeastaan mitään. Arvot tulee kyetä sanallistamaan tekoina ja tekemisittä jättämisinä, jotta ne tulevat esiin arjen valinnoissa. Sen jälkeen niiden toteutumista voidaan arvioida ja viestiä niistä. Siksi myös Johtaja on Media! -konsepti pohjaa arvoihin, jotka on pyritty kuvaamaan arjen tekoina.

Arvot kuuluvat oleellisesti Johtaja on Media! -valmennuksiin

Johtajien, asiantuntijoiden ja organiaatioiden matka monikanavaiseksi ja luottamusta herättäväksi mediaksi pohjautuu arvoihin. Arvot ovat keskeisesti mukana coachingissa, valmennuksissa ja verkkokursseissa, joiden avulla luodaa luontevat tavat käydä dialogia tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Sitä kautta vahvistetaan mainetta, luodaan kysyntää, tehostetaan myyntiä ja saadaan aikaan parempaa kannattavuutta.

Johtaja on Media! -palveluissa halutaan hyödyntää ja tukeutua seuraaviin arvoihin:

Auttaminen

Toiminnan ydinarvona on asiakkaiden auttaminen heidän merkittävimmissä johtajuuden, maineen, viestinnän ja työnantajamielikuvan haasteissa. Auttamisessa ei ole kyse hyväntekeväisyydestä, vaan tavoitteesta tarjota näkemyksellistä ja kokemuksellista hyötyä. Konkreettinen esimerkki tavoitteesta auttaa ovat blogit sekä oppaat, joiden kautta on mahdollista oivaltaa ja saada ilmaisia vinkkejä johtajuuden ja viestinnän tueksi.

Läpinäkyvyys

Toiminnan tavoitteena on vahva läpinäkyvys, jotta voidaan saavuttaa luottamusta, oivallusta ja rohkaisua. Ei voi olla uskottava viestintätoimisto tai johdon valmennusyritys, jos ei avaa omaa tekemistään. Konkreettinen esimerkki läpinäkyvyydestä on palveluiden sisältöjen ja hintojen avoin kertominen sekä asiakascaseista viestiminen sosiaalisissa kanavissa. Asiakkaista kertominen edellyttää suostumusta. Luottamukselliset sparraukset pidetään luottamuksellisina eikä asiakastietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Asiakashyöty

Valmennusten sekä jaettujen sisältöjen tavoitteena on tuottaa hyötyä. Valmennuksissa sekä sisällöissä esille tuodut näkemykset, havainnot ja suositukset perustuvat omiin kokemuksiin. Pyrkimys on siis ”elää siten kuin opettaa”Se voi tarkoittaa käytännössä sitä, että valmentajat kieltäytyvät ottamasta asiakkaan palvelutilausta vastaan, mikäli kokevat etteivät pysty tarjoamaan tälle aitoa hyötyä. Kaikista asiakascaseista sekä dialogeista pyritään oppimaan ja sitä myöten auttamaan asiakkaita jatkossa entistä paremmin. Haluamme olla viestintätoimisto, joka koetaan laaja-alaiseksi strategiseksi johtajuuden kumppaniksi.

Rakentavuus

Viestimisen ja muun vaikuttamisen tavoitteena on edistää suomalaista johtajuutta rakentavalla otteella. Vihapuhe ja epäasiallinen viestiminen eivät ole tämän arvon mukaista toimintaa. Käytännön esimerkkinä ovat some-keskustelut, julkiset puheet ja kirjoitukset, joissa ei haluta lähtökohtaisesti mustamaalata tai haukkua yksittäisiä tahoja. Tavoitteena on nostaa epäkohtia esiin ilmiöinä ja teemojen kautta. Positiiviset esimerkit tuodaan esille yksilöidysti, jos siihen ei ole estettä.

Ota Yhteyttä

Kysy kokemuksia ja referenessejä arvojen hyödyntämisestä

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi / +358 40 501 8357