Loading...
Arvot2018-08-10T14:09:32+00:00

Arvona olla enemmän kuin viestintätoimisto

Arvot ovat menestyneen johtajuuden ja viestinnän kivijalka. Niissä on paljon potentiaalia, ja niiden avulla organisaatiot voivat erottautua kilpailijoistaan sekä perustella tekemiään päätöksiä. Arvojen kautta johtaminen vahvistaa luottamusta ja antaa tekemiselle vahvan tarkoituksen. Usein ongelmana on se, ettei arvoja olla mietitty syvällisesti, vaan ne ovat kauniita toiveita nettisivuilla tai HR-johtajan powerpoint-slideissa. Johtaja on Media! -arvot kiteytyvät ajatukseen siitä, että haluamme olla enemmän kuin viestintätoimisto. Toiminta lähtee arvoista ja johtajuudesta. Viestintä ja sosiaalinen media toimivat kontekstina ja työvälineinä parempaan johtajuuteen.

Tärkeintä on se, miten arvot näkyvät arjen valinnoissa

94 % yrityksistä luettelee arvokseen asiakaslähtöisyyden. Mitä se tarkoittaa? Ei sellaisenaan oikeastaan mitään. Arvot tulee kyetä konkretisoimaan tekoina ja tekemättä jättämisinä, jotta ne tulisivat esiin arjen valinnoissa. Sen jälkeen niiden toteutumista voidaan arvioida ja niistä voidaan viestiä. Siksi myös Johtaja on Media! -konsepti pohjaa arvoihin, jotka on pyritty kuvaamaan arjen tekoina.

Arvot kuuluvat oleellisesti Johtaja on Media! -valmennuksiin

Johtajien, asiantuntijoiden ja organisaatioiden matka monikanavaiseksi ja luottamusta herättäväksi mediaksi pohjautuu arvoihin. Arvot ovat keskeisesti mukana coachingissa, valmennuksissa ja verkkokursseissa, joiden avulla luodaan luontevat tavat käydä dialogia tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Sitä kautta vahvistetaan mainetta, luodaan kysyntää, tehostetaan myyntiä ja saadaan aikaan parempaa kannattavuutta.

Johtaja on Media! -palveluissa halutaan hyödyntää ja tukeutua seuraaviin arvoihin:

Auttaminen

Toiminnan ydinarvona on asiakkaiden auttaminen heidän merkittävimmissä johtajuuden, maineen, viestinnän ja työnantajamielikuvan haasteissaan. Auttamisessa ei ole kyse hyväntekeväisyydestä, vaan tavoitteesta tarjota näkemyksellistä ja kokemuksellista hyötyä. Konkreettisia esimerkkejä tavoitteesta auttaa ovat blogit sekä oppaat, joiden kautta on mahdollista oivaltaa ja saada ilmaisia vinkkejä johtajuuden ja viestinnän tueksi.

Läpinäkyvyys

Toiminnan tavoitteena on vahva läpinäkyvys, jotta voidaan saavuttaa luottamusta, oivallusta ja rohkaisua. On mahdotonta toimia uskottavana viestintätoimistona tai johdon valmennusyrityksenä, jos omaa tekemistään ei avaa. Konkreettinen esimerkki läpinäkyvyydestä on palveluiden sisältöjen ja hintojen avoin kertominen sekä asiakascaseista viestiminen sosiaalisissa kanavissa. Asiakkaista kertominen edellyttää suostumusta. Luottamukselliset sparraukset pidetään luottamuksellisina, eikä asiakastietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Asiakashyöty

Valmennusten ja jaettujen sisältöjen tavoitteena on tuottaa hyötyä. Valmennuksissa ja sisällöissä esille tuodut näkemykset, havainnot ja suositukset perustuvat omiin kokemuksiin. Pyrkimys on siis ”elää siten kuin opettaa”Se voi tarkoittaa käytännössä sitä, että valmentajat kieltäytyvät ottamasta asiakkaan palvelutilausta vastaan, mikäli kokevat, etteivät pysty tarjoamaan tälle aitoa hyötyä. Kaikista asiakascaseista ja dialogeista pyritään oppimaan ja sitä myöten auttamaan asiakkaita jatkossa entistä paremmin. Haluamme olla viestintätoimisto, joka koetaan laaja-alaiseksi strategiseksi johtajuuden kumppaniksi.

Rakentavuus

Viestimisen ja muun vaikuttamisen tavoitteena on edistää suomalaista johtajuutta rakentavalla otteella. Vihapuhe ja muu epäasiallinen viestiminen eivät ole tämän arvon mukaista toimintaa. Myönteisenä käytännön esimerkkinä ovat some-keskustelut, julkiset puheet ja kirjoitukset, joissa ei lähtökohtaisesti haluta mustamaalata yksittäisiä tahoja. Tavoitteena on nostaa epäkohtia esiin ilmiöinä ja teemojen kautta. Positiiviset esimerkit tuodaan esille yksilöidysti, jos siihen ei ole estettä.

Ota Yhteyttä

Kysy kokemuksia ja referenssejä arvojen hyödyntämisestä

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi / +358 40 501 8357