Olen poliittisesti sitoutumattomana viestintä- ja arvovalmentajana seurannut uuden hallituksen taivalta. Erityisesti olen pohtinut arvojen merkitystä, nythän puhutaan arvoista enemmän kuin koskaan.

Arvoille on syntynyt uudenlaista valtaa

Arvovalta-kirjani keskeinen sanoma oli, että arvot vaikuttavat yhä enemmän kaikkien organisaatioiden ja sidosryhmien valintoihin. Arvot eivät enää rajoitu vain yksilöiden henkilökohtaiseen moraaliin, vaan niitä haastetaan julkisesti ja odotetaan, että niitä noudatetaan. Tämä kehitys on tehnyt arvoista uudenlaisen vallan lähteen ja samalla korostanut niiden merkitystä kaikessa johtamisessa.

Onko arvoista puhuttu hallitusta kasattaessa tarpeeksi?

En ole tutustunut syvällisesti hallitusohjelmaan, mutta sitä on perinteisesti perusteltu sen sisältämillä substanssiasioilla, kuten talouspolitiikalla, terveyspalveluilla ja koulutuksella. Kuitenkin nykypäivänä on tärkeää ymmärtää, että pelkät substanssiasiat eivät riitä. Hallituksen on otettava huomioon myös puolueiden väliset arvoristiriidat ja pyrittävä löytämään yhteinen arvopohja, joka toimii yhdistävänä liimana. Arvoista on nykyisenkin hallitusohjelman puitteissa puhuttu, mutta onko tarpeeksi?

Jaetut arvot luovat luottamusta kriisitilanteissa

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti ja ennustamattomasti. Kriisit ja yllättävät tapahtumat ovat arkipäivää. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan luottamusta kumppaneiden syvempiin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Arvot ovat ne perustukset, joiden varaan organisaatiot voivat rakentaa päätöksensä ja toimintansa myös vaikeina aikoina. Kriiseissä ei pelkkä substanssiyhtenäisyys riitä. Ennustan, että politiikka ajautuu luontevasti siihen suuntaan, jossa yhteinen arvokäsitys on enemmänkin yhdistävä liima, kuin substanssiasiat.

Arvoihin tulisi suhtautua vakavuudella

Johtajien on ymmärrettävä organisaation ja sen sidosryhmien arvot, ja heidän on toimittava näiden arvojen mukaisesti. Yhteisesti jaetut arvot luovat yhteenkuuluvuutta ja auttavat organisaatiota toimimaan yhteisen päämäärän eteen. Arvoihin tulisi suhtautua vakavasti, ne ovat johtajuuden ydintä.

Emme voi olla enää puolueettomia

Arvojen merkitys ei rajoitu vain yritysmaailmaan tai poliittiseen johtamiseen, vaan se ulottuu kaikille elämänalueille. Koulutuslaitokset, kansalaisjärjestöt, terveydenhuoltojärjestelmät ja monet muut toimijat joutuvat määrittelemään ja noudattamaan omia arvojaan. Asiakkaat, työntekijät ja yleisö odottavat, että organisaatiot toimivat arvojensa mukaisesti erityisesti valintatilanteissa. Enää ei voida olla puolueettomia, vaan meidän on kyettävä valitsemaan puolia. Arvot ovat useimmiten niiden valintojen ydinperusteina.

Arvoista haastetaan yhä julkisemmin

Arvot eivät voi olla enää löysiä kirjallisia lupauksia, jotka eivät toteutuisi arjessa. Yhteisöjen ja yksilöiden arvoja haastetaan yhä julkisemmin ja valinnoille halutaan arvopohjaisia perusteita. Selkeät ja johdonmukaiset arvot vaikuttavat yhä enemmän maineeseen, työnantanakuvaan ja yleiseen luottamukseen. Koska arvot ovat vaikea teema, tulisi uskaltaa käydä dialogia myös siitä, mikä arvoihin liittyen on vaikeaa, ristiriitaista ja moniulotteista.

Arvot syövät arvottomat strategiat ja ohjelmat aamupalaksi

Arvot syövät parhaankin hallitusohjelman aamupalaksi, mikäli ohjelma tai muu strategia ei huomioi arvoja tarpeeksi. Samalla arvot toimivat voimakkaana liimana ja menestyksen lähteenä. Yhteisesti jaetut arvot eivät ainoastaan ohjaa päätöksentekoa ja toimintaa, vaan ne luovat myös perustan organisaation kulttuurille ja identiteetille. Johtajien on ymmärrettävä tämä muutos ja otettava arvot huomioon johtamisessa ja viestinnässä.

ps. Otsikkokuva tehty tekoälyn avulla.

Jos haluat jatkossa kirjoituksiani sähköpostiisi, tilaa uutiskirje. Voit lopettaa tilauksen milloin vain.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.