Kuinka viestiä organisaation arvoista uskottavasti? Kuinka ”etämyydä” asiakkaille tuotteita ja palveluita, kun korona vaikeuttaa tapaamisia? Kuinka tukea henkilöstöä yhteisten arvojen toteuttamisessa? Kuinka ymmärtää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien arvovalintoja?

Poikkeusolot korostavat taitavan arvoviestinnän tarvetta

Siinä monta visaista kysymystä, joiden pohtimiseen on käytetty paljon aikaa jo ennen koronaa. Poikkeusoloissa arvojen rooli näyttää vielä korostuvan. Jokainen organisaatio joutuu tekemään valintoja, vaikeitakin päätöksiä, joissa todelliset arvot punnitaan. Onkin tärkeää, että julkilausutut ja markkinoidut arvot vastaavat sitä todellisuutta, jota organisaatiossa eletään. Kun korona-aikana tehdään paljon töitä ”etänä”, kohdataan uudenlaisia kommunikoinnin haasteita.

Miten arvot vaikuttavat sidosryhmien valintoihin?

Haastattelin Arvovalta-kirjaani 24 päättäjää eri sektoreilta. He kaikki olivat sitä mieltä, että arvojen rooli yhteiskunnassa vahvistuu. Asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit, sijoittajat, media ja muut sidosryhmät, tekevät 2020-luvulla enemmän arvoihin pohjautuvia valintoja kuin koskaan aikaisemmin. Jokainen työyhteisö joutuu pohtimaan, miten esimeriksi yhteistyö toisen organisaation kanssa heijastaa arvoja. Työntekijöitä rekrytoivat tahot pohtivat kuumeissaan, miten arvot näkyvät työssä ja kuinka kertoa yhteisön arvoista niin, että se resonoi toivottujen työntekijöiden arvojen kanssa. Myynnin johto joutuu pohtimaan, kuinka asiakkaiden arvokäsityksiä voisi ymmärtää ja soveltaa tietoa myynnin kehittämisessä. Julkisella sektorilla on herätty pohtimaan myös arvojen roolia, koska sidosryhmät odottavat arvopohjaista johtajuutta.

3 askelta arvojen hyödyntämiseen

Miten konkreettisesti organisaation arvot luodaan ja hyödynnetään arjen toimissa? Prosessi voi yksinkertaistettuna näyttää tältä:

  1. Määritellään organisaation tärkeimmät arvot. Pohditaan yhteisössä osallistavasti, mitkä asiat ovat niin tärkeitä, ettei niistä tule tinkiä missään olosuhteissa. Että ne menevät jopa rahan edelle. Haetaan yhteistä tulkintaa ydinarvoista, jotka kaikki voivat allekirjoittaa.
  2. Määritellään sen jälkeen, mitä valitut arvot tarkoittavat mahdollisimman konkreettisina arjen tekoina. Miten arvot näkyvät käyttäytymisessä suhteessa eri sidosryhmiin ja tavassa viestiä?
  3. Ideoidaan, miten valituista arvoista viestitään ja toteutetaan viestintää tiimimäisesti. Jotta arvot ”jalkautuvat” arjen teoiksi, täytyy niistä muistuttaa jatkuvasti, perustella valintoja arvoilla ja osallistaa koko yhteisö jatkuvaan arvokeskusteluun.

Mikä arvojen hyödyntämisessä on vaikeaa?

Näyttää, että suurimpia haasteita arvojen suhteen on siinä, ettei niistä ole yhteistä näkemystä organisaatiossa, ne näyttäytyvät epäkonkreettisina mainospuheina, eikä niiden koeta vaikuttavan aidosti arkeen. Korona-aika herättää pohtimaan arvojamme uudesta näkökulmasta. Nyt on momentum käydä jokaisessa organisaatiossa aito arvokeskustelu. Myös johdon kykyä arvopohjaiseen dialogiin haastetaan aivan uudella tavoin. Arvot koskettavat kaikkia yhteisöjä. Niistä voi saada valtavasti hyötyä ja se hyöty kannattaa ulosmitata.

Valmennusta ja koulutusta arvojen hyödyntämiseen

Jos johdat myyntiorganisaatiota, saatat olla kiinnostunut 4.11.2020 etäkoulutuksesta, jossa haetaan työkaluja arvopohjaisen etämyynnin johtamiseen. Tutustu sisältöön, hintaan ja ilmoittaudu mukaan. Paikkoja on rajoitetusti.

Etäkoulutus 4.11.2020 (2,5h): Työkaluja arvopohjaisen etämyynnin johtamiseen 

Onko organisaatiosi johtoryhmällä yhteinen näkemys teemoista johtajuus-arvot-viestintä? Voit tutustua linkistä sparrauksiin, joita teen paikan päällä tai koronan aikana etänä. Kysy tarkempi ratkaisuehdotus omalle organisaatiollesi.

Johdon sparraus teemoista johtajuus-arvot-viestintä

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

Voit myös ladata maksuttoman oppaan, jossa annetaan vinkkejä arvojen hyödyntämiseen johtamis- ja viestintätyössä.

Opas Arvoihin