65% kunnista on nimennyt itselleen arvot. Kunnilla on keskimäärin 5,2 arvoa ja suosituimmat ovat vastuullisuus, yhteisöllisyys, rohkeus, avoimuus ja yhdenvertaisuus. Yksikään kunta ei tuo näkyvästi esille arvojaan nettisivujensa etusivuilla. Monen kunnan arvoviestintä on vielä niukkaa. Arvot on keskeinen työväline vahvistaa työnantajakuvaa ja rakentaa luottamusta, todetaan kuntien arvoselvityksessä.

Kriisit ja työn murros ovat muuttaneet kuntien arvo- ja vastuullisuusympäristöä. Hyvinvointialueet saavat nyt luontevasti huomiota ja kuntien on tehtävä jotain ollakseen myös kiinnostavia työnantajia.

Selvitys käy läpi kaikkien kuntien arvot

KTT Jukka Saksi kävi läpi kuntien (n=280) verkkosivut helmikuussa 2023. Hän etsi tietoa arvoista kuntien verkkosivuhakutoimintojen kautta ja kuntastrategioista, sekä tiedusteli arvoja verkkosivujen chateistä.

Arvoja kertyi 945 kpl. Suosituimpia arvoja ovat vastuullisuus, yhteisöllisyys, rohkeus, avoimuus ja yhdenvertaisuus. Moni kunta viestii arvoista pareina, kuten asukas- ja asiakaslähtöisyys (Espoo), uudistuminen ja yhteistyö (Turku) tai turvallinen ja luotettava (Rovaniemi).

Mielenkiintoinen erityisesti kriisijohtamisen näkökulmasta on, että viisi kuntaa on valinnut yhdeksi arvokseen rakkauden (Kotka, Pori, Pukkila, Tuusniemi ja Veteli).

Arvoja ja arvojen kaltaisia adjektiiveja

Kunnat, joilla ei ole nimettyjä arvoja, kertovat strategiassaan päämääristään (Kuopio), tavoitteistaan (Helsinki), toiminaperiaatteistaan (Nurmijärvi) ja pelitavastaan (Hyvinkää) arvojen kaltaisesti. Stategioissa painotetaan asennetta, kuten Kyllä – Yhdessä tekemistä Suomen suurimmassa kyläyhteisössä (Lempäälä) tai sopimusta, kuten Kempele-sopimus, jossa visiona rohkea edelläkävijyys ja turvallinen kasvukunta (Kempele).

Moni kunta tuo strategiansa esiin kiteyttäen vision, mission, arvot, tavoitteet ja mittarit visuaalisesti yhdelle sivulle. Kunnilla on myös videoita, joissa sivutaan strategiaa, mutta yhdeltäkään kunnalta ei löytynyt päätöksenteko-sivuilta erillisiä arvovideoita.

Kuntien dialogi arvoista on vielä melko niukkaa

Saksin mukaan monessa kunnassa on tehty osallistavaa arvotyötä. Yhteisöllisyys, rohkeus ja edelläkävijyys ovat suosituimpien arvojen joukossa, mutta kuntien dialogi arvoista on vielä melko niukkaa.

Moni kunta on luonut strategiansa muutama vuosi sitten. Nyt kriisit ja työn murros ovat johtaneet siihen, että kuntien odotetaan määrittävän arvonsa ja viestivän niistä avoimesti.

Nuorten osallistaminen ei onnistu pdf-strategioilla

Saksi odottaa tähän kuntien seuraavilla strategiakierroksilla muutosta: ”Potentiaalia erottumiseen on paljon. Varsinkaan nuoria monen klikkauksen päässä olevat pdf-strategiat eivät tavoita. Arvot puuttuvat myös monista avoimien työpaikkojen ilmoituksista.

Verkkosivut ovat tiedonjakoon oivallinen kanava, mutta arvot ovat siellä piilossa. Some-viestintä onkin tärkeä ympäristö arvoista käytävään dialogiin, jolloin myös kuntajohdon henkilökohtaisen viestinnän rooli kasvaa”.

Verkkosivut palvelevat arvojen etsijää huonosti

Kunnat kertovat olevansa asukas- ja asiakaslähtöisiä sekä edistyksellisiä, mutta verkkosivut eivät palvele arvotiedon hakijaa kovin hyvin. Vain 21% kuntien verkkosivuhauista löytää arvot helposti.

Löytäkseen arvot, täytyy verkkosivujen kävijän klikata keskimäärin 5 kertaa. Chat-botit ovat yleistyneet ja ne voivat löytää arvot samantien, mikäli hakutoiminnot on ohjelmoitu oikein. Saksi kannustaa myös valmentamaan asiakaspalvelun tuleviin arvokysymyksiin, jotka kasvatat lähivuosina.

Kyky tulkita muuttuvaa arvo- ja vastuullisuusilmapiiriä

Saksi suosittelee kunnissa varmistamaan, että johtamisen tueksi hankitaan ajantasaista tietoa muuttuvasta arvo- ja viestintäilmastosta, jotta kyetään johtoryhmä- ja valtuustotasoilla tekemään oikeita päätöksiä toimista ja viestien sävystä. ”Sillä säästetään monta kriisiä ja mainehaittaa. Selkeä arvopohja tukee myös johdon hyvinvointia, koska toimintaympäristö on stressaava ja päätökset vaikeita”.

Osallisuus tärkeää niukoissa resursseissa

Hyvinvointialueilla tapahtuu luontevaa kehittämistä ja niille luodaan arvoja. ”Kunnat taistelevat hyvinvointialueiden kanssa osittain samoista työntekijöistä ja johtajista. Ollakseen kiinnostava työpaikka, tulee kunnan tarjota merkitystä, turvaa ja yhteisöä. Niukkoja resursseja täytyy kyetä hyödyntämään entistä tehokkaammin ja siksi osallisuus on tärkeä osa kuntien arvotyötä. Erityisesti antaisin nuorille äänen”.

Lisätietoja selvityksestä antaa:

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.