Useilla kunnilla ei ole vielä kirjattuja arvoja, mutta kuntien sidosryhmät tekevät enemmän arvopohjaisia valintoja kuin koskaan aiemmin. Kuntia tullaan julkisesti haastamaan ja arvioimaan sen mukaan, minkälaiset arvot niiden toiminnasta heijastuvat. Arvokas kunta -palvelu auttaa kuntaa osallistamaan sidosryhmänsä laajasti arvojen laatimiseen ja arvoviestintään. Arvot toimivat 2021 strategiakauden pohjana. Palvelun avulla kunta saa nopeasti demokraattisesti luodut arvot, joihin sitoudutaan. Palvelu on suunniteltu erityisesti korona-ajan etätyössä toteutettavaksi. 

Politisoituneet arvolataukset luovat riskejä kunnan elinvoimalle ja maineelle

Johtajuus- ja arvoviestinnän konsultti Jukka Saksin Arvovalta-kirjassa 24 päättäjää arvioivat, että arvojen rooli kasvaa kaikilla johtamisen sektoreilla. Saksi on valmentanut useita kuntia sekä maakuntia ja havainnut, että suhtautuminen arvoihin vaihtelee. ”Kaikilla kunnilla ei ole nimettyjä arvoja ja poliittiseen päätöksentekoon liittyvät arvolataukset tekevät tilanteesta haastavan. Virkamiesjohdolla ja luottamushenkilöillä voi olla hyvin erilaiset käsitykset arvoista, mikä heijastuu epäjohdonmukaisuuksina päätöksentekoon. Se taas aiheuttaa vakavia riskejä kunnan maineelle ja elinvoimalle.”

Ylhäältä alas vyörytetyt arvot eivät sitouta

Saksin mukaan monessa kunnassa pohditaan, miten rakennetaan demokaattisesti luodut arvot. Jos johtoryhmä, hallitus tai valtuusto päättää arvoista yksin, on epätodennäköistä, että arvot edustavat silloin koko kuntaa. Ylhäältä alaspäin vyörytetyt arvot eivät enää toimi, eikä arvojen toteuttamiseen saada silloin laajamittaista sitoutumista. On tärkeää, että kunnassa työskentelevät kokevat pääsevänsä vaikuttamaan tasa-arvoisesti työyhteisönsä arvotyöhön.” Arvokas kunta -palvelun avulla kunnan keskeiset sidosryhmät osallistetaan arvojen luomiseen ja kiteyttämiseen. Prosessi toteutetaan verkossa Innoduel-työkalulla.

Prosessin lopputuloksena demokraattisesti laaditut arvot

Arvokas kuntapalvelu yhdistää johtajuus- ja arvokonsultoinnin, arvoviestinnän sekä joukkojen osallistamisen kunnalle helposti ostettavaksi palveluksi. Prosessi lähtee kunnan päättäjien orientoivalla sparrauksella mediallistuneen toimintaympäristön, kunnan viestinnällisen profiloinnin, sekä arvojen merkitykseen tutustumisella. Teemoihin haetaan yhteistä tulkintaa Johtaja on Media! -viitekehysten kautta. ”Ilman ylimmän johdon yhteistä näkemystä arvojen, johtajuuden ja viestinnän keskinäisistä roolituksista ei prosessista saada tehokasta”, Saksi kertoo.

Ison joukon parhaat ideat helposti päätettävään muotoon

Orientaation jälkeen kunnan keskeiset sidosryhmät, kuten johtoryhmä, valtuusto, hallitus ja henkilöstö osallistetaan arvotyöhön. Myös asukkaat, yhteistyökumppanit ja yrityspäättäjät voidaan halutessaan osallistaa. ”Jos kunnalla on jo arvot, niitä kiteytetään ja jos arvoja ei vielä ole, ne laaditaan yhdessä”, kertoo Saksi. ”Oleellista on osallistaa sidosryhmät laajasti arvotyöhön, jolloin lopputulokseksi saadaan demokraattisesti valitut arvot ja niihin siten myös laajasti sitoudutaan. Ison joukon älykkyyden ja luovuuden hyödyntäminen tehokkaasti tarjoaa kunnan päätöksentekoon valtavan tärkeää dataa.

Teknologian avulla voidaan osallistaa vaikka 1.000 ihmistä arvojen laatimiseen

Palvelun tekee uniikiksi se, että Johtaja on Media! -viitekehyksiin yhdistetään Innoduel-työkalu. Innoduelin avulla voidaan osallistaa suuri määrä ihmisiä arvojen laatimiseen, kiteyttämiseen ja sanoittamiseen. Prosessi vie osallistujilta 10 minuuttia aikaa ja on myös kunnan johdolle vaivaton. Palvelu sopii Saksin mukaan kaiken kokoisille kunnille. ”Prosessin avulla pieni kunta tai iso kaupunki saa 3 viikossa demokraattisesti laaditut arvot, niiden sanoitukset, sekä vinkit arvoviestinnän toteuttamiseen. Osallistava ja nopea prosessi vahvistaa kunnan mainetta, elinvoimaisuutta ja  yhteisöllisyyttä.” Innoduel-työkalua on käytetty useissa kunnissa esim. varhaiskasvatuksen sekä strategiatyön joukkoideointiin ja sen tehokkuuteen ollaan oltu tyytyväisiä.

Moni kunta laatii arvonsa keväällä 2021, hyvinvointialueilla arvotyö myös edessä

Saksi arvioi, että monet kunnat haluavat laatia arvonsa ensi vuoden kevään aikana. ”Uusi valtuustokausi tarkoittaa strategian uudistamista ja arvot ovat tärkeä osa sitä prosessia. Kuntien mainetta aletaan systemaattisesti arvioimaan ja se lisää halukkuutta arvotyöhön. Lisäksi koronakriisi on nostanut arvot ja niiden viestimisen yhä tärkeämpään rooliin, kun monessa kunnassa työskennellään etätyössä. Laaja arvotyö on Saksin mukaan edessä myös tulevilla hyvinvointialueilla.  Johtaja on Media! -toiminnan keskeinen tavoite on saada Suomeen parempaa johtajuutta. Siihen demokraattisesti toteutettu arvojen luominen on keskeinen työkalu ja nyt teknologia mahdollistaa sen kustannustehokkaasti.”

Arvokas kunta -palvelusta antaa lisätietoja:

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.