Yritysten arvoista puhutaan vastuullisuuteen ja rekrytointiin liittyen, mutta arvojen hyödyntäminen johtamistilanteissa ja päätösten perusteluina kaipaavat tukea. Arvoista viestiminen ulkoistetaan usein markkinointi- ja viestintäyksiköille, jolloin kasvollinen arvoviestintä jää heikoksi. Viestinnällä on tärkeä rooli arvojen implementoinnissa arjen toimintaan. Ylimmän johdon näkemyserot arvoista tulevat harvoin esiin. 

Ylimmässä johdossa suuri arvojen hyödyntämisen potentiaali

Edellä mainittu pohjautuu lukuisiin havaintoihin, valmennuskokemuksiin sekä kahteen tuoreeseen tutkimukseen, kertoo Johtaja on Media! Oy:n toimitusjohtaja Jukka Saksi. Yhtiö on toteuttanut vuoden sisällä Pörssiyhtiöiden viestinnälliset ongelmat -tutkimuksen sekä Sote-johtamisen arvotutkimuksen. Niissä pureuduttiin ylimmän johdon kokemuksiin ja odotuksiin siitä, miten arvot vaikuttavat johtamiseen ja miten niitä hyödynnetään viestinnässä. Saksin mukaan suurin kehityspotentiaali arvoihin liittyen piilee ylimmässä johdossa, johtoryhmän ja hallituksen keskinäisessä yhteispelissä. ”Onko johtotasolla yhteinen kuva siitä, miten arvojen tulisi näkyä arjen toiminnoissa ja viesteissä, on iso kysymys”.

Markkinoilla tarve arvojohtajuuden vahvistamiselle

Saksin mukaan markkinoilla on selkeä tarve arvojohtajuuden vahvistamiselle. ”Mediallistunut toimiympäristö on nykyjohtamiselle todella vaativa. Läpinäkyvä ja kasvollinen johtajuusviestintä koetaan tärkeäksi osaksi vastuullisuutta, johon myös arvot keskeisesti asettuvat. Monessa yrityksessä on panostettu paljon rahaa ja aikaa arvotyöhön, mutta niiden todellinen hyödyntäminen jää vajaaksi. Arvoja ei käytetä päätösten perusteluina, eikä niistä osata viestiä sidosryhmille niin, että ne vahvistaisivat luottamusta. Pahimmillaan arvot ovat nettisivuille kirjattuja unelmia ja parhaimmillaan ne vastaavat sidosryhmien tärkeisiin kysymyksiin”.

Arvojohtaja-palvelu osoittaa johtoryhmän ja hallituksen eriävät arvonäkemykset

Johtaja on Media! Oy:n Arvojohtaja-palvelu kohdistuu organisaatioiden ylimpään johtoon. Siinä kartoitetaan hallituksen ja johtoryhmän näkemykset organisaation arvoista, arvojen hyödyntämisestä sekä viestinnästä. Sparrauksessa sovelletaan mediallistumisen viitekehystä ja päästään kiinni ryhmien välisiin eriäviin arvonäkemyksiin, jotka usein jäävät huomioimatta. Tulokset avataan asiantuntijan toimesta asiakasorganisaation johdolle ja annetaan kipupisteiden ratkaisemiseksi toimenpidesuositukset. Konkreettiset kehitystoimet toteutetaan konseptoiduissa tehokkaissa työpajoissa, joissa johtoa autetaan löytämään yhteinen näkemys arvojen hyödyntämisestä johtamisessa ja viestinnässä. Seurantakartoituksella varmistetaan, onko arvojen rooli johtamistyössä vahvistunut.

Yritysten arvoristiriidat heijastuvat mainekriiseihin ja työvoimapulaan

Saksi on kehittänyt Arvojohtaja-palvelua yhdessä tutkimuskonsultti Juha Aallon kanssa, joka pitää kokekeena yrityspäättäjänä arvojen merkitystä modernin johtamisen edellytyksenä. ”Yhä useampi yritysten mainekriisi ja työvoimaongelma heijastuu siihen, ettei arvoja hyödynnetä johtamisessa ja viestinnässä aidosti. Kehittämämme palvelu on nopea tapa saada aiemmasta arvotyöstä hyötyä irti”.

Arvojohtaja-testi verkossa

Johtaja on Media! Oy:n verkkosivuilla osoitteessa http://johtajaonmedia.fi/arvojohtaja voi testata oman arvojohtajuutensa tason vastaamalla 10 kysymykseen. Vastausten pohjalta saa anonyymin arvion omasta arvojohtajuudestaan sekä suositukset teeman vahvistamiseksi. Saksin mukaan tavoitteena on nostaa rakentavaa keskustelua arvojen merkityksestä ja tarjota aihealueeseen tukea matalan kynnyksen periaatteella. ”Arvot vaikuttavat yhä vahvemmin sidosryhmien toimintaan ja siksi niistä kannattaa ottaa hyödyt irti”.

Lisätietoja Arvojohtaja-palvelusta antaa:

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.