| Arvojen sparraukset ja arvoprosessit

Arvojen uusi valta – Arvoista uskottavia ja toiminnassa näkyviä selkänojia

Tuntuuko, että organisaatiosi arvot koetaan osittain päälle liimatuiksi tai niistä on muuten vain vaikea viestiä uskottavasti?

Tervehdys!

Olen Jukka Saksi, viestintä- ja arvovalmentaja, erikoistunut johdon ja viestintätiimien sparraamiseen. Käytän työssäni apuna tekoälyä ja koulutan sitä myös asiakkailleni.

Olen käyttänyt paljon aikaa arvojen ymmärtämiseen, tutkimiseen, arvoista kirjoittamiseen, sekä erilaisten organisaatioiden arvoprosesseihin. Arvovalta-kirjan (2020) kirjoittaminen avasi viimeistään silmäni sen suhteen, miten tärkeässä roolissa arvot ovat johtamisen, viestinnän, markkinoinnin, rekrytointien, maineen ja työnantajakuvan näkökulmista.

Valmennustyöni eli Johtaja on Media! -yrityksen tärkein arvo on valmennettavien kunnioittava kohtelu kaikissa tilanteissa. Se tarkoittaa, ettei ketään ”kyykytetä” tai aseteta muuten noloon tilanteeseen toisten edessä, vaan kaikkia mielipiteitä arvostetaan. Samalla haluan pitää viestinnän sävyni rakentavana ja opetan siihen myös asiakkaitani.

Olen myös kumppanina YLE:n Hyvin Sanottu -hankkeessa, jossa tavoitteena on parantaa yhteiskunnallista keskustelukulttuuria. Se on ollut antoisaa ja merkityksellistä.

Arvot vaikuttavat sidosryhmiemme valintoihin

Arvot vaikuttavat sidosryhmiemme valintoihin yhä enemmän. Ne vaikuttavat siihen, mihin halutaan töihin, kenelle myydä, keneltä ostaa ja kenen kanssa tehdä yhteistyötä. Arvoristiriidat ajavat ihmiset hakeutumaan toisiin työpaikkoihin ja ne ohjaavat myös ihmisiä voimaan pahoin.

Toteutan asiakkailleni osallistavia arvoprosesseja, joissa luodaan työyhteisölle kokonaan uudet arvot tai päivitetään vanhoja. Samalla kehitetään myös arvoviestintää niin, että arvoista viestiminen ja niiden puheeksi ottaminen koetaan luontevaksi ja uskottavaksi.

Arvo-teemat sisältyvät myös kaikkiin viestintä- ja tekoälyvalmennuksiini, koska muuttuvan yhteiskunnallisen arvoilmapiirin ja arvokriittisyyden ymmärtäminen on keskeinen osa sitä, että osaamme tulkita toimintaympäristöä oikein ja sopeuttaa omaa viestinnän sävyämme siihen. Näin vältämme turhat vastakkainasettelut ja kriisit, sekä vahvistamme niitä arvoja, jotka ovat meille tärkeitä.

Asiakkaani ovat kokeneet arvot erityisen merkityksellisiksi:

Outi Hohti, viestintäjohtaja, SOK

”Jukan supervoima valmennuksessa on osallistava ote. Valmentaja helposti rakastuu omiin teeseihinsä, mutta Jukka toi uusia ajatuksia ja oivalluksia nimenomaan MEILLE. Siinä toteutui palvelevan johtamisen idea, yhdistyi ulkoisen maailman signaalit organisaation omaan toimintaan”.

Raija Korhonen, Kuopion kaupungin viestintä ja markkinointi

”Kiitos todella mielenkiintoisesta ja innostavasta aamupäivästä! Porukat olivat täysillä mukana ja ryhmätöissä saatiinkin jo ihan oikeaan tekemiseenkin hyviä testauksia ja osin jo ratkaisujakin, mitä voidaan suoraan hyödyntää”.

Matkani artesaanista kauppatieteiden tohtoriksi ja valmentajaksi

 • Monipuolinen tausta: Olen alun perin koulutukseltani artesaani, jolla on myyntityökokemusta ja yli 10 vuoden johtamiskokemus. Olen opiskellut työn ohessa itseni kauppatieteiden tohtoriksi johtamisesta ja MBA-tutkinnon asiantuntijayrityksen johtamisesta.
 • Kirjailija ja tutkija: Olen kirjoittanut kolme kirjaa johtamisesta, viestinnästä ja arvoista. Lisäksi olen toteuttanut 10 tutkimusta viestintäyrittäjyyteni aikana, joista viimeisimmät käsittelevät tekoälyn vaikutuksia viestintään ja journalismiin, arvojen vaikutusta rekrytointiin, sekä arvoja kuntakentässä. Viimeisin kirjani Arvovalta käsitteli arvojen uudenlaista valtaa ja haastattelin siihen 24 mielenkiintoista aiheen asiantuntijaa ja johtajaa.
 • Käytännön kokemus: Viestin päivittäin arvoihin liittyen blogeissa, uudistuskirjeissä, some-keskusteluissa ja asiakkaiden sisällöissä. Lisäksi käyn puhumassa arvoista eri tilaisuuksissa ja valmennan aiheesta työpajoissa ja sparrauksissa. Toteutan myös osallistavia arvoprosesseja, joissa organisaation henkilöstö osallistetaan työkalujen avulla luomaan ja sanoittamaan arvoja, jolloin ne on demokraattisesti luotuja yhteisiä asioita.

Laaja kokemus monenlaisista asiakkuuksista

 • Olen auttanut monia asiakkaita onnistumaan johtamisessa, viestinnässä ja arvojen hyödyntämisessä paremmin. Niitä ovat esimerkiksi SOK, OP-Ryhmä, Verohallinto, Kuopion, Orimattilan, Porvoon, Kauniaisten ja Järvenpään kaupungit, Kempeleen, Merikarvian ja Tammelan kunnat, Eksote, Vantaa-Kerava ja Keusote -hyvinvointialueet, Tamro, Veho, ALD Automotive, Hoivatie, Kauppakamari, Lowell, Kuntaliitto, Sininauha, Rinnekotisäätiö, XAMK, VAMK ja monet muut…

Mitä hyödyllistä tarjoan liittyen arvoihin?

 • Monipuolinen näkemys arvojen merkitykseen: Autan sinua ja organisaatiotasi hahmottamaan muuttuneen arvoympäristön luonteen ja tunnistamaan arvoihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.
 • Käytännönläheiset ja monipuoliset menetelmät: Arvojen luonti- ja päivittämisprosessit, sekä arvoviestinnän kehittäminen, pohjautuvat osallistaviin ja keskusteleviin sparrauksiin, joiden pohjalta luodaan laadukkaat ja uskottavat lopputulokset.
 • Tekoälyn hyödyntäminen arvotyössä: Opetan arkijärkisesti, miten voit käyttää tekoälyä arvojohtamisen ja arvoviestinnän ideointiin, luomiseen ja parantamiseen.

Miten sinä hyödyt arvoviestinnästä?

 • Oivallat viestinnän tärkeän roolin johtamisessa.
 • Opit tunnistamaan ja ylittämään viestinnän esteet.
 • Saat käytännön työkaluja viestinnän tehostamiseen ja selkeyttämiseen.
 • Opit hyödyntämään sosiaalista mediaa tehokkaasti ja turvallisesti.
 • Vahvistat työyhteisösi yhteenkuuluvuutta ja teet siitä kiinnostavamman työpaikan.
 • Yhdistät viestinnän sujuvasti arjen johtamiseen ja yhteisön arvoihin.

Mitä asiakkaani Sanovat?

Jarno Kinnunen, viestintäpäällikkö, Hoivatie

”Jukan osallistava ja mukaansatempaava valmennus johtajuusviestinnästä innosti esihenkilöitämme pohtimaan viestinnän merkitystä esihenkilötyössä. Sparrauksella saimme vahvistusta ja erinomaisia työkaluja viestintäkulttuurimme rakentamiseen, jossa arvoilla ja oman työn näkyväksi tekemisellä on iso rooli. Vahva suositus!”

Christoffer Masar, kaupunginjohtaja, Kauniainen

”Jukka on avannut ja opettanut, kuinka johtaminen on viestintää ja miten johtaja paremmalla viestinnällä on myös parempi johtaja, miten parannetaan henkilöstön hyvinvointia ja sitä kautta koko organisaation menestymistä. Eli tavallaan viestintää HR-ja johtamisnäkökulmasta”. 

Hanna Hurmola-Remmi, hallinto- ja kehitysjohtaja, Heinola

”Saimme lisättyä esihenkilöiden ymmärrystä viestinnän tärkeydestä ja esteistä, tämä herättänyt ajatuksia jatkokehittämisestä ja tarpeesta pohtia mm. resurssien käyttöä sekä viestinnän suunnitelmallisempaa toteuttamista”.

Tuulia Matilainen, viestintäpäällikkö, Tampereen Hiippakunta

”Johtamiskoulutusta on paljon tarjolla, mutta muiden organisaatioiden kokemuksen kautta syntyneestä näkökulmasta saatu tieto vahvistaa sitä, antaa tukea ja kannustaa ajattelemaan myös toisin. Jukka ei yrittänytkään tarjota ”juuri tälle erityisryhmälle räätälöityä”, vaan käsitteli asiaa johtamisena ja sen viestintänä ilman ennakko-oletuksia”. 

Heli Komulainen, viestintäjohtaja, Järvenpää

”Meidän näkökulmastamme Jukka pystyi tarjoamaan vastauksen esim. kysymykseen, miten johtaa koko kaupungin henkilöstön työroolin viestintä arvoista ja strategiasta?”

Näkemyksiäni mediassa

 • Menetelmäni, tutkimukseni ja visioni: Olen herättänyt kiinnostusta mediassa. Minua on haastateltu aiheisiin liittyen laajasti, muun muassa Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä, Taloussanomissa, YLE:llä, Kuntalehdessä ja monissa muissa medioissa.
 • Mediaosaaminen: Olen oppinut paljon median ja journalismin toiminnasta selvitysteni kautta sekä siitä, miten saada viesti tehokkaasti läpi mediassa.

Asiakkaideni menestystarinat:

 • Valmennettavani Ajatusjohtajaksi: Valmensin Tamron toimitusjohtajaa Kai Kaasalaista, joka valittiin Vuoden Ajatusjohtajaksi ja arvot ovat olleet hänen toimintansa kulmakivi. Monet asiakkaistani ovat edenneet yhä merkittävämpiin johtamistehtäviin Suomessa ja ulkomailla. Keskeistä heille on ollut löytää oma luontevansa ja luottamusta herättävä tapa viestiä ja johtaa arvojen kautta.

Älä jää telineisiin – Ota yhteyttä minuun!

Toteutan arvojen sparrauksia ja puheenvuoroja arvoista osallistavasti selkeällä Suomen kielellä, ilman akateemisia tai teknisiä kikkailuja.

Jos edellä mainittu resonoi, ota yhteyttä ja kerro muutoksiin liittyvistä toiveistasi ja tavoitteistasi. Anna minun auttaa sinua ja organisaatiotasi luomaan itselleen parhaat mahdolliset arvot, jotka määrittävät lopulta menestyksen.

Miten tästä eteenpäin? Varaa maksuton kartoituskeskustelu

Ehdotan, että varaat sinulle sopivan ilmaisen 30 min Teams-kartoituskeskustelun, jossa esittelen konkreettisesti esimerkkien kautta, millä metodilla valmennan ja sparraan arvoviestimään paremmin. Voit jättää kalenterivarauksen yhteydessä minulle viestin siitä, mikä asia erityisesti sinua arvoviestintään liittyen kiinnostaa tai mietityttää. Annan sen ratkamisemiseen keskustelussamme näkökulmia ja ehdotuksia.

Kartoituskeskustelu on sinulle maksuton, eikä edellytä koulutusteni tilaamista, mutta se tarjoaa sinulle konkreettisia vinkkejä. Nähdään Teamsissä!

Varaa aika kalenterista

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.