Arvojen merkitys ja ”arvovalta”, jota Jukka Saksi kuvaa Arvovalta-kirjassa, nousi sodan alettua yhdessä päivässä valtavan loikan eteenpäin. Voi sanoa, että sota loi yhdessä päivässä historiallisen voimakkaat arvokärjistymät.  Muutoksen voimakkuus ja nopeus on ollut yllätys. Mikä tahansa organisaatio voi joutua vakavaan maine- ja luottamuskriisiin, jos viestintä ei toimi osana johtamisjärjestelmää.

Lumipalloefektin myötä kaikki joutuvat reagoimaan nopeasti

Tilanne vaatii kaikkien sektoreiden johtamiselta uudenlaista asennoitumista arvoihin, vastuullisuuteen ja viestintään. Kokemuksemme mukaan ylin johto pitää niitä tärkeinä, mutta ei kiireellisinä. Sota muutti tilanteen. Nyt pitkälti arvoihin perustuvilla päätöksillä on kiire, koska henkilöstö, asiakkaat, yhteistyökumppanit, media ja viranomaisetkin, tekevät niihin liittyen päätöksiä. Syntyy lumipalloefekti, jossa kaikki joutuvat reagoimaan nopeasti

Kyky tulkita arvo- ja viestintäympäristöä

Kriisitilanteet aiheuttavat organisaatioissa ylivarovaisuutta ja tekevät niistä haavoittuvia. Arvokärjistymät haastavat kykyä viestiä avoimesti ja proaktiivisesti. Asioita joudutaan linjaamaan ilman kattavia selvityksiä tai vähintäänkin viestimään keskeneräisestä, jotta sidosryhmien luottamus yhteisöön säilyy. Keskeneräisyydestä viestiminen ilman selkeitä arvoja on vaikeaa, koska niitä tarvitaan avoimuuden selkänojaksi. Siten arvojen ajankohtaisuuden ja arvoviestinnän tarkastelu on nyt tärkeää.

Oivalluttavaa ja yhteistä näkemystä vahvistavaa valmennusta

Organisaatiokohtainen arvo- ja viestintävalmennus sopii johtoryhmille, hallituksille ja viestintätiimeille. Valmennus toteutetaan suomeksi ja lähtökohtaisesti Teamsin kautta. Valmentajana toimii KTT Jukka Saksi ja sopimuksen mukaan vastuullisuuden, osallistamisen ja esiintymisvalmennusten ammattilaisia tiimissä mukana.

Suosituimmat valmennuspaketit organisaatiosi tilanteeseen

1) Alustus: 15-60 minuutin Jukka Saksin pitämä alustus, jossa havaintoja arvojen kasvaneesta vallasta, arvokärjistymistä ja vinkit, mihin johdon kannattaisi kiinnittää huomiota juuri nyt.

2) Ryhmätyövalmennus: 2-4 tunnin Jukka Saksin pitämä yhteistä näkemystä vahvistava valmennus, jossa alustuksen lisäksi ryhmätyö arvolatausten ja viestintäympäristön tulkitsemisesta sekä viestinnällisten riskien ennaltaehkäisystä. Siihen voidaan yhdistää ennakkotehtävänä nopea osallistaminen.

3) Yhteiskehittäminen henkilöstölle: Fasilitoitu arvo- ja viestintäympäristön tulkitseminen ketterää yhteiskehittämistä hyödyntäen koko henkilöstölle. Sisältää saatujen tulosten analysoinnin yhdessä organisaation avainhenkilöiden kanssa ja viestintätoimien suunnittelun jatkoon Jukka Saksin tuella.

Ota yhteys ja sovitaan kartoituskeskustelu!

Ota yhteys tai jätä yhteydenottopyyntö ja sovitaan kartoittava keskustelu. Saat ratkaisuehdotuksen, joka vahvistaa organisaationne yhteistä näkemystä, valmiutta, rohkeutta ja nopeutta reagoida luottamusta herättävän viestinnän avulla. Valmennusten tärkein arvo on valmennettavien kunnioittava kohtelu.

HS Mielipide: Arvojen valta tuli näkyviin kriisissä

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.