Kreikan historiaa ja tekoälyn murrosta vertaileminen on mielenkiintoinen aihe, koska ne ovat monitahoisia ja keskenään niin erilaisia. Kun tarkastelemme niitä lähemmin, voimme löytää yhdistäviä teemoja, jotka kertovat meille jotain ihmisen historian ja tulevaisuuden suunnasta.

1. Kulttuurin murros

Kreikan antiikin aikana kulttuurin ja tieteen kehitys oli merkittävää. Filosofia, matematiikka, taide, ja teatteri olivat kaikki merkittäviä alueita, joissa Kreikka teki huomattavia edistysaskelia. Vastaavasti tekoälyn murros on myös kulttuurin murros. Se on muuttamassa siitä, kuinka kommunikoimme ja työskentelemme, siihen kuinka ymmärrämme itsemme ja maailman.

2. Mullistava innovaatio

Kreikan historia on täynnä mullistavia innovaatioita. Lääke- ja tähtitiede, fysiikka ja biologia, ovat vain muutamia esimerkkejä alueista, joilla Kreikka teki merkittäviä edistysaskeleita. Tekoäly on myös mullistamassa useita aloja, mukaan lukien terveydenhuolto, liikenne, ja tiedon käsittely. Innovatiiviset algoritmit ja koneoppimisen teknologiat ovat jo muuttaneet tapaamme ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä. Mitä vielä on edessä?

3. Etiikka ja moraali

Kreikan filosofit, kuten Sokrates, Platon ja Aristoteles, tutkivat etiikkaa ja moraalia, jotka ovat edelleen relevantteja. Tekoälyn murros tuo mukanaan paljon uusia eettisiä kysymyksiä, kuten tekoälyn oikeudet, vastuut ja päätöksentekokyky. Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä, jotka vaativat syvällistä pohdintaa ja keskustelua arvoista, vastuullisuudesta ja pelisäännöistä.

4. Vallan keskittyminen

Kreikan historiassa oli kausia, jolloin valta keskittyi tietyille ryhmille tai yksilöille, kuten Athenan demokratia tai Aleksanteri Suuren imperiumi. Tekoälyssä näemme samankaltaista keskittymistä, kun suuret teknologiayritykset hallitsevat toistaiseksi alaa. Tuleeko se muuttumaan ja tarjoaako teknologinen kehitys enemmän mahdollisuuksia heille, joiden lähtökohdat ovat suhteessa muihin heikompia?

5. Tiedon ja taidon jakaminen

Kreikan antiikin aikana tiedon ja taidon jakaminen oli tärkeä osa yhteiskuntaa. Koulutus ja oppiminen olivat keskeisiä arvoja, ja tieto oli avainasemassa yhteiskunnan kehityksessä. Tekoäly mahdollistaa tiedon analysoinnin, jakamisen ja hyödyntämisen tavalla, jota ei ole aiemmin nähty. Mahdollistaako se tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden vahvistumisen?

Menneisyys ja tulevaisuus voivat peilata toisiaan

Nämä teemat eivät kata kaikkia yhtäläisyyksiä Kreikan historian ja tekoälyn välillä, mutta ne tarjoavat mielestäni mielenkiintoisen lähtökohdan pohtia, miten menneisyys ja tulevaisuus voivat peilata toisiaan ja miten voisimme oppia historiasta.

Tärkeää tulkita vastuullisuutta oikein

Ne muistuttavat meitä siitä, että vaikka teknologia ja yhteiskunta muuttuvat, jotkut perusasiat pysyvät samana; inhimillinen uteliaisuus, innovaation halu ja pyrkimys ymmärtää maailmaa paremmin. Samoin ihmisen ahneus ja halu valtaan.

Erityisen tärkeää tekoälyn kohdalla on jaettu käsitys siitä, mikä on vastuullista ja oikein. Tekoäly mahdollistaa tiedon väärinkäyttöä entistä helpommin, joten organisaatioissa täytyy olla selkeä viesti siitä, mitkä arvot ohjaavat toimintaa.

ps. Artikkelin tekstissä on tietysti hyödynnetty tekoälyä ja otsikkokuva on mainosgraafikkomme Miika Saksin tekemä tekoälyllä. Jos tekoälykuvat kiinnostavat, linkistä tietoa tekoälykuvapalvelustamme. 

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.