Vaihdoimme Anni Vepsäläisen kanssa ajatuksia johtajuudesta. Anni oli työskennellyt esimiestehtävissä haastatteluhetkeen mennessä 26 vuotta, lähes koko työuransa. Johtajuus on muotoutunut vuosien varrella.

Vastuun kantaminen on ollut selkärangassa aina

Vastuun ottaminen ja kantaminen ovat olleet Annin luonteessa jo lapsuudesta lähtien. Hän on ollut asioiden organisoija ja eteenpäin viejä. Anni tuli tunnetuksi 90-luvulla toimiessaan Suomen Soneran ja myöhemmin Diacorin toimitusjohtajana. Suomen Messujen toimitusjohtajuus alkoi vuoden 2014 lopulla.

Ammattitaitoinen hallitus tuo lisäarvoa johtamiseen

Messukeskus on osuuskunta, joka auttaa yrityksiä ja suomalaista elinkeinoelämää menestymään. Kun Messukeskuksella menee hyvin, heijastuu se myös muuhun yhteiskuntaan hyvinvointina. Visiona on olla tuloksekkain, sosiaalisin ja elämyksellisin media Suomessa.

Annin mukaan Messukeskuksen vahvuus on, että asiakkaat ja tärkeät sidosryhmät toimivat omistajina. Heitä Anni haluaa kuunnella herkin korvin ja käyttää apuna liiketoiminnan kehittämisessä. Anni on tyytyväinen siihen, että kokeneista yritysjohtajista koostuva hallitus tarjoaa hänelle monipuolista sparrausta.

Tehtävänä viedä Messukeskus seuraavalle tasolle

Rekrytointitilanteessa hallitus oli hyvin kiinnostunut Annin johtamistyylistä ja arvoista. Se kertoo siitä, että haluttiin tietää, miten ihmisiä tullaan yrityksessä johtamaan. Anni sai hallitukselta tehtävän lähteä uudistamaan yhtiötä ennen kaikkea asiakaslähtöisyyden, digitaalisuuden ja yrityskulttuurin alueilla.

Oma esimerkki on tärkeä johtamisen työväline

Ihmisten arvostaminen ja tasavertaisuus ovat Annille tärkeitä arvoja. ”Jokaisella on näkemyksiä ja jokainen tulee kohdata samalta tasolta.” Aiemmilla toimitusjohtajilla oli kulmahuoneet, mutta Anni on sellaisesta luopunut. Oma esimerkki on tärkeä viestinnän väline. Anni on myös kuluttaja-asiakkaiden tavoitettavissa yrityksen Facebook-sivuilla, ei pelkästään Intrassa. Itse uskon, että Annin erinomaisille johtamisteeseille olisi kysyntää laajemminkin myös Twitterissä ja LinkedInissä.

On oltava tervettä itseluottamusta palkata itseään fiksumpia johdettavia

Anni mainitsee moneen otteeseen tekstiviestien keksijän ja haastattelupäivänämme menehtyneen Matti Makkosen, joka oli vuosia Annin esimiehenä Sonerassa. Häneltä Anni oppi monta tärkeää asiaa, esimerkiksi ”palkkaa itseäsi fiksumpia ihmisiä johdettaviksesi”. Annin mielestä johtajalla täytyy olla niin hyvä itseluottamus, että uskaltaa valita ihmisiä, joilla jotkut ominaisuudet ovat paljon parempia kuin itsellä. On tärkeää, että johtoryhmässä on monenlaista osaamista ja erilaisia mielipiteitä, ne kehittävät toimintaa. ”Kun katsoo johtoryhmää, voi aika paljon päätellä minkälainen johtaja on. Se on lahjomaton mittari. Ovatko oikeat ihmiset oikeissa paikoissa?”

Johtajan tehtävänä on varmistaa, että ihmiset kasvavat jatkuvasti vaativampiin tehtäviin

Matti Makkonen painotti Annille vision ja mission tärkeyttä, innostavaa yhteistä unelmaa ja suuntaa. Ne luovat energiaa ja niiden avulla tapahtuu ihmeitä. Anni kokee saaneensa esimieheltään myös valtavasti kannustusta. ”Matti uskoi minuun ja heitti jatkuvasti vaativampiin tehtäviin.” Annin mielestä onkin tärkeää, että johtajana pitää huolta siitä, että koko ajan on ihmisiä kasvamassa kohti tärkeimpiä tehtäviä.

Anni uskoo, että osaavien ihmisten kautta päästään kohti visiota. ”Sonerassa visiomme oli, että jonakin päivänä jokaisella suomalaisella on matkapuhelin. Silloin ulkopuoliset naureskelivat ajatukselle, mutta me sitouduimme siihen.” Hyvään johtajuuteen liittyy lisäksi humaani ihmiskäsitys – johtaja välittää kanssaihmisistään aidosti.

Ole aito ja pyri oppimaan jatkuvasti

Annin mukaan johtajana ei voi näytellä mitään roolia, eikä sitä voi kopioida toisilta. ”Johtajuus on hirveän paljon ihmisenä kasvamista.” Terve nöyryys on tärkeää, koskaan et ole valmis ja koko ajan voi oppia paitsi hyvin erityyppisiltä esimiehiltä, myös kollegoilta ja alaisilta. ”Vaativat alaiset ovat hyviä opettamaan.”

Täytyy tehdä sellaista työtä, johon uskoo

Anni haluaa tehdä työtä, jolla on merkitys. Hän kertoo mielipiteensä melko selkeästi, jolloin työkavereiden ei tarvitse arvailla, mitä hän tarkoittaa. Hän on opetellut ymmärtämään, että on erilaisia ihmisiä ja erilaisia näkemyksiä. Niistä voi oppia.

Anni suosittelee, ettei johtaja tekisi arvojensa kanssa liikaa kompromisseja. ”Johtaminen on sellaista, että täytyy laittaa itsensä likoon. Täytyy tehdä sellaista työtä mihin uskoo, olla sellaisessa firmassa johon uskoo ja tuoda näkemyksiään esille vapaasti. Täytyy valita sellaisia esimiehiä, jotka antavat tilaa.”

Läpinäkyvyys on tärkeä luottamuksen rakentaja

Kaiken, mitä yrityksessä tehdään, täytyy kestää päivänvaloa. Integriteetti, etiikka ja vilpitön halu tehdä asioita oikein ovat Annille luontaisia. Puolivillaiset jutut eivät ole häntä varten. Vaikeitakin päätöksiä voidaan tehdä, kun ne pystytään perustelemaan läpinäkyvästi. Läpinäkyvyys lisää luottamusta.

Toimitusjohtajan tulee varmistaa, että häntä haastetaan jatkuvasti

On toimitusjohtajasta itsestä kiinni, miten yksinäiseksi työ muodostuu. Jos haluaa, voi sparrata esimiesten, kollegoiden, alaisten sekä verkostojen kanssa. Anni nauttii siitä, että keskeneräisiä juttuja ”pallotellaan” ja jalostetaan eteenpäin. Hänen mielestä kamalinta olisi, jos kukaan ei uskaltaisi kyseenalaistaa hänen näkemyksiään. ”Sitä pitää vahtia.” Kun on voimakas näkemyksissään, on tärkeä ympäröidä itsensä ihmisillä, jotka eivät ole vain töissä, vaan uskaltavat haastaa. Anni onkin tarkoituksella valinnut johtoryhmäänsä vahvoja persoonia.

Johtajan ei pidä liikaa ruoskia itseään

Minkälaisia vinkkejä Anni antaisi tuleville johtajille? ”Älä yritä niin paljon ja ota vähän rennommin, älä jyrää.” Annin mukaan esimies ajattelee nuorena helposti liian suorituskeskeisesti. ”Nyt yrityksiin haetaan vastuunkantajia. Kilpailu kovenee ja jokaisen osaaminen tulisi saada käyttöön. Johtaja voi myös iloita kehittymisestään, ei pidä liikaa ruoskia itseään.”

Kiitokset Annille! Oli mukava vaihtaa ajatuksia, varsinkin kun voi itse allekirjoittaa samat teesit. Paljon menestystä Messukeskuksen johtamiseen!

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi