Haluatko kehittää organisaatiosi johtajuutta ja viestinnällistä kyvykkyyttä? Haikailetko tietoa nykytilastanne ja verrokkiesi valinnoista? Mitkä ovat parhaita käytänteitä?

Autamme organisaatioita tunnistamaan tosiasiat ja lisäämme ymmärrystä mediallistuneesta toimiympäristöstä. Haastamme hallituksia, johtoryhmiä sekä viestinnän ammattilaisia, tuemme muutosmatkalla. Tuotamme johtajuuden oivalluksia ja haluamme olla enemmän kuin viestintätoimisto.

Perustamme tekemisemme tutkittuun tietoon, havaintoihin ja kokemukseemme. Voit tutustua tarkemmin käynnissä oleviin tutkimuksiin alla olevista linkeistä. Vastaavia työkalumaisia apuvälineitä toteutamme organisaatiokohtaisesti ja kohderyhmäkohtaisina tutkimuksina. Kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti.

Kysy meiltä valmiista, valmistuvista tai räätälöitävistä analyyseistä ja tutkimuksista. Osaamisemme ytimessä ovat johtajuus, viestintä sekä digitaalistumisen kanssa yhdenaikaisesti toteutunut mediallistuminen.

Tutkimukset auttavat

 • asiakaskokemusten parantamisessa
 • sidosryhmäsuhteiden hoidossa
 • välttämään ja ennakoimaan mainekohuja
 • näkemyksellisen sisällön luonnissa
 • kehityksen mittaamisessa ja seurannassa
 • työnantajamielikuvan parantamisessa
Pörssiyhtiötutkimuskuntajohtajatutkimus

Analyysilla haetaan pohdittuja vastauksia

 • Mikä on nykytila ja tahtotila yrityksen johtajuusviestinnälliselle profiilille?
 • Minkä ydinviestin yritys haluaa tärkeimmille sidosryhmilleen välittää?
 • Minkä teemojen kautta vaikutusta voidaan tavoitteellisesti edistää?
 • Mitä konkreettisia toimenpiteitä muutosmatka edellyttää?
 • Mitä riskejä ja mahdollisuuksia mediallistumiseen johtajuusviestinnällinen profiili sisältää?

Viitekehyksenä johtajuusviestinnän nelikenttä

Sparrauksen viitekehyksenä käytetään Johtaja on Media! -johtajuusviestinnän nelikenttää, jossa organisaation johtajuusviestinnällistä positiota arvioidaan avainhenkilöiden omien kokemusten kautta. Nelikenttää hyödyntämällä arvioidaan neljää komponenttia: yksinäinen tiedonvälittäjä, reaktiivinen palvelija, aktiivinen auttaja ja dialoginen joukkue. Jokaisessa organisaatiossa ja yksilössä on viitteitä kaikista komponenteista, ja oleellista on hahmottaa painotukset sekä positioon liittyvät ominaisuudet. On myös tärkeää havaita, että kaikki komponentit sisältävät riskejä, mahdollisuuksia, uhkia ja vahvuuksia.

Johtajuusviestinnän nelikenttä

Analyysin hyödyt

 • Lisääntynyt yhteinen ymmärrys mediallistumisen vaikutuksista yrityksen johtajuuteen
 • Vahvempi käsitys johtajuuden merkityksestä ja jaettu tilannekuva
 • Kiteytyneempi ja yhdessä arvioitu näkemys sidosryhmille halutusta ydinviestistä
 • Yhteisesti määriteltynä tavoitteena oleva johtajuusviestinnällinen profiili
 •  Vahvempi yhteinen työkalumaailma mainekohujen välttämiseen ja ennakointiin
 • Konkreettinen pohja johtajuusviestinnän kehittämiselle
 • Konkreettinen mahdollisuus läpivalaista avainhenkilöiden omia näkemyksiä ja visioita
 • Visuaalinen näkökulma yrityksen strategisiin ydinalueisiin

Analyysin toimintatapana tehokkaat valmistellut työpajat

 • Analyysi toteutetaan 3:n työpajan (2,5h/työpaja) projektina
 • Osallistujia 3-8 henkilöä/työpaja
 • Ei edellytä osallistujilta etukäteisvalmistautumista
 • Fasilitaattorit vetävät työpajat, tuottavat materiaalin ja analysoivat vastaukset työpajan aikana
 • Analyysi yhdistää johtajuuden, viestinnän ja maineenhallinan komponentit visuaaliseksi kuvioksi
 • Suunnitellun ja toteutetun analyysityöpajan hinta 4.700-6.000 € + alv, riippuen ryhmän koosta

Kysy lisätietoja ja pyydä meiltä ratkaisuehdotus

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA