Analyysi luo tiekartan mediallistuvaan toimiympäristöön

By | 2018-05-23T09:02:25+00:00 toukokuu 11th, 2018|Artikkelit|

Mediallistuminen luo organisaatioille uudenlaisia johtajuuden haasteita. Mediallistuvassa toimiympäristössä yrityksistä, niiden avainhenkilöistä, tuotteista ja palveluista käydään keskustelua monella rintamalla, enemmän kuin koskaan aiemmin.  Oikeastaan kaikki tiedon tiet johtavat Googleen. Digitaaliset ja analogiset verkostot jakavat sisältöjä ja sosiaaliset mediat toimivat yhä kasvavina media-alustoina. Organisaatioiden omat mediat pyrkivät kertomaan tarinaansa omista lähtökohdastaan. Perinteinen media saa syötteitä kaikista edellä mainituista ja tarjoaa sisältöjä jaettavaksi muihin mediallistumisen elementteihin. Kaikki elementit linkittyvät toisiinsa ja siitä sekamelskasta tulisi jokaisen toimijan löytää oma luonteva paikkansa huomion ja luottamuksen synnyttämiselle.

Ylimmältä johdolta puuttuu yhteinen tulkinta mediallistumisesta

Ilmiönä mediallistuminen on ylimmän johdon agendalla, koska se koskettaa kaikkia organisaatioita. Havaintomme on, että hallituksilla ja johtoryhmillä on haasteita luoda mediallistumisen strategisesta roolista yhtenäistä näkemystä. Ilmiön kokonaiskuvaa ei hahmoteta ja tehdään johtopäätöksiä huomioimalla vain osa sen elementeistä, esimerkiksi pohditaan yrityksen suhdetta vain mediaan tai sosiaaliseen mediaan. Samalla ulkoistetaan vastuu teemasta tukifunktiolle. Koska jaettua tulkintaa ei ole, ei konkreettisia päätöksiäkään kyetä tekemään suhteessa ympäröivään ilmiöön. Se ei kuitenkaan poista mediallistumisen vaikutuksia organisaatioon. Riskit ovat edelleen olemassa ja mitä pahinta, ne tulevat useimmiten yllätyksinä. Myöskään ilmiön potetiaalia ei osata systemaattisesti hyödyntää.

Mediallistumis-analyysi tarjoaa pohjan päätöksenteolle

Suosituksemme on, että ylin johto ottaa mediallistumisen tosissaan ja analysoivat sen ydinvaikutukset suhteessa yhtiön ja sen avainhenkilöiden maineeseen, kasvuun, työnantajakuvaan ja luottamukseen. Analyysin voi toteuttaa esimerkiksi 3-vaiheisesti, kuten Johtaja on Media! -konseptissa tehdään. 1.vaiheessa luodaan ymmärrys mediallisumisesta ilmiönä ja siihen liittyvistä käsitteistä. Samalla kartoitetaan organisaation johtajuusviestinnällisen profiilin nykytila. Nykytila visualisoidaan nelikenttään, jonka muuttujat ovat passiivinen palvelija – aktiivinen auttaja sekä yksilöllinen tiedottaja – dialoginen tiimi. Suhteessa muuttujiin hahmotetaan yrityksen profiili sekä arvioidaan siihen liittyiä riskejä ja mahdollisuuksia. Tulokset saadaan tiiviissä työpajoissa, joissa kysytään ja tulkitaan osallistujien näkemyksiä ja kokemuksia.

Ymmärrys nykytilasta mahdollistaa näkymän tavoitetilasta

Analyysin 2. vaiheessa määritellään organiaation johtajuuviestinnällinen tahtotila samoilla muuttujilla kuin lähtötila-analyysissa. Sen onnistuminen edellyttää yhteistä näkemystä tärkeimmistä sidosryhmistä sekä heille halutusta ydinviestistä. Tahtotilan kiteytys tapahtuu samalla metodilla kuin nykytila ja se visualisoidaan samaan nelikenttään nykytilan kanssa. Se johtaa analyysin 3. vaiheeseen, jossa luodaan tiekartta tarvittavaan muutosmatkaan.

Uskottava analyysi edellyttää systemaattisuutta ja näkemystä

Kokemuksemme mukaan lisäarvoa tarjoava analyysi edellyttää strategista ymmärrystä mediallistumisen vaikutuksista ilmiönä, analyysityökalujen soveltamista, näkemystä organiaatiokohtaiseen kysymyksenasetteluun,  kykyä yhdistää saatu tieto johtajuuden toimintalogiikkaan, sekä kokemusta johtajuusviestinnän kehittämiseen vaadituista valmennusmetodeista. Kombinaatio on siis haastava, mutta niin on teemakin. Kukaan kykenee tuskin analyysiä uskottavasti yksin toteuttamaan. Me toteutamme sitä yhdessä partnerini Jarmo Rosenbergin kanssa. Jarmo tuo komboon yritysjohtamisen, yrityskulttuurin, median sekä tutkimuksellisuuden osaamisen. Minun rooli on ymmärtää mediallistumista ja johtajuutta, tarjota johtajuusviestinnän valmennuksellinen näkemys sekä tiedostaa organisaatioiden viestinnälliset kipupisteet.

Mediallistuminen tulee vahvistumaan ilmiönä

Jokainen organisaatio kohtaa mediallistumisen omista lähtökohdistaan ja  luo halutessaan analyysin toteutustiiminsä omalla tavallaan. Kyse on strategisesti merkittävästä aiheesta, joten suosittelen tarttumaan siihen vakavuudella. Aika ei tule poistamaan ilmiötä, vaan se vahvistuu. Asiantuntevasti toteutettuna analyysi tarjoaa mahdollisuuden ottaa tulevaisuus enemmän omiin käsiin ja hallita siten riskejä. Samalla hyödynnetään muuttuvia johtajuuden mahdollisuuksia. Mikäli aihe herätti mielenkiintoa, kerromme mielellämme lisää havaintoja ja kokemuksia siihen liittyvistä haasteista sekä mahdollisuuksista. Yhteystietoihimme pääsee tästä.

Jos haluat tutustua analyysiin, löydät lisätietoa täältä.

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös blogi: 7 strategista kysymystä yrityksen johdolle.

Kiinnostuitko? Pyydä yhteydenottoa