Vain 44 % johtajista uskoo organisaationsa arvoihin täysin ja ainoastaan 23 % perustelee päätöksiään arvoilla aktiivisesti, kertoo tuore arvoselvitys. Lähes kaikilla organisaatioilla on nimetyt arvot, mutta vain 79 % kertoo niistä avoimesti.

Johtajuuden viestintätoimisto Johtaja on Media! on pitänyt verkkosivuillaan Arvojohtaja-kyselyä, jossa vastataan anonyymisti kymmeneen arvoihin liittyvään kysymykseen. Raportointihetkellä vastaajia oli 503 kpl. Toimitusjohtaja Jukka Saksi perustelee kyselyn tarvetta yhteiskunnallisella muutoksella, jossa arvojen rooli päätösten ja valintojen vaikuttajana näyttää kasvaneen. Hän kohtasi arvojen merkityksen laajemmin jo väitöskirjassaan (2013), jossa hän selvitti finanssialan johtajien kokemuksia johtajuudesta.

Läheskään kaikki organisaatiot eivät kerro arvoistaan avoimesti

Kyselyn perusteella useimmissa organisaatioissa on nimetyt arvot, ,mutta 4/5 kertoo niistä avoimesti sidosryhmilleen. Siinä Saksi näkee hyödyntämättömän viestintäpotentiaalin. ”En keksi yhtään syytä, miksi organisaation ei kannattaisi kertoa arvoistaan avoimesti kaikille sidosryhmille, jos ne ovat olemassa ja ne kuitenkin vaikuttavat toimintaan”.  90 % organisaatioista päivittää arvojaan 1-3 vuoden välein.

Kolmasosa organisaatioista jättää henkilöstön arvopohdinnan ulkopuolelle

Arvojen rooli näkyy Saksin mukaan hyvin siinä, koetaanko niiden koskevan koko organisaatiota. 2/3 vastaajien organisaatioista on ottanut henkilöstön mukaan kiteyttämään arvoja, eli 1/3 on määrittänyt arvot yksistään johdon toimesta. Arvojen jalkautuminen arjen tekoihin on tärkeä osa onnistunutta johtamista. 60 % vastaajista perustelee päätöksiään arvoilla,  46 % viestii itse arvoista  ja 36 % kannustaa johdettaviaan viestimään arvoista, joko aktiivisesti tai usein. ”Jos vaikeita päätöksiä perustelisi arvoilla useammin, hahmotettaisiin selkeämmin niiden merkitys. Muuten arvot jäävät helposti markkinointihenkisiksi mainoslauseiksi, joilla ei ole kohtaamispisteitä arjen todellisuuteen”, Saksi toteaa.

Johdon oma käsitys arvoista ratkaisee niiden hyödyntämisen johtamistyössä

Kysely nosti esille kysymyksen, miksi arvot jäävät huomioimatta niin usein uusien työntekijöiden kohdalla. 26% vastaajista ei kerro arvoista rekrytointitilanteissa, eikä 22% käy arvoja läpi uuden työntekijän perehdytyksessä. Luvut ovat Saksin mielestä hieman huolestuttavia.  ”44% vastaajista uskoo organisaationsa arvoihin täysin. Arvoja ei hyödynnetä arjen johtamistilanteissa, niistä ei viestitä, eikä niitä oteta puheeksi rekrytointitilanteissa, jos ne eivät ole itselle todella tärkeitä”.

Aidoilla arvoilla saadaan ”arvovaltaa”

Saksi näkee, että ammattimaisesti hyödynnettynä arvoista saa valtaa. Hän suosittelee organisaatioiden hallituksille ja johtoryhmille 4-vaiheista arvojen kehittämispolkua.

1) Kiteytetään tai päivitetään organisaation arvot ja varmistetaan yhteinen näkemys niiden roolista aitoina valintoina.

2) Varmistetaan, että arvot jalkautuvat osaksi arjen johtamista, rekrytointia, perehdytystä. Mitataan arvojen toteutumista.

3) Viestitään arvoista näkyvästi, perustellaan niillä päätöksiä ja rohkaistaan henkilöstöä kertomaan arvoista sidosryhmille avoimesti.

4) Organisaatiokohtainen arvoselvitys antaa hyvän pohjan päätöksenteolle ja jäsentää arvojen roolia organisaatiossa.

Johtaja on Media! -arvoselvitys:

  • Tulokset ja toimenpidesuositukset pdf-linkkinä
  • Kysely toteutettiin 14.4 – 26.8.2019 johtajaonmedia.fi/arvojohtaja -verkkosivun kävijöille
  • Kyselyyn vastasi 503 yritysten, julkisen sektorin sekä järjestökentän johtajaa ja viestintävastaavaa
  • Vastaajista ei kerätty taustatietoja, vaan kysely oli anonyymi
  • Vastaajat saivat kyselyn jälkeen arvion arvojohtajuudestaan sekä vinkkejä sen kehittämiseen
  • Arvokysely jatkuu sivustolla toistaiseksi
  • Maksuton opas arvojen hyödyntämisestä johtamisessa ladattavissa tästä linkistä

Arvovalta-kirja käsittelee kyselyn teemaa syvällisemmin

Saksi on tehnyt kustannussopimuksen Kauppakamarin kanssa kirjasta, joka käsittelee kyselyn ydinkysymyksiä. ”Haastattelen kirjaan yhteiskunnan päättäjiä eri sektoreila ja selvitän arvojen problematiikkaa sekä mahdollisuuksia johtamisen näkökulmasta. Kirjan nimeksikin tulee Arvovalta, kuvastaen arvojen roolia 2020-luvun johtamisympäristössä ja se ilmestyy keväällä 2020.”

Johtaja on Media! Oy on johtajuuden viestintätoimisto, joka valmentaa johtajia ja asiantuntijoita viestimään mediallistuneessa toimiympäristössä. Asiantuntijoista koottu tiimi toteuttaa viestintä- ja mediavalmennuksia sekä tutkimuksia. Toiminta pohjautuu akateemiseen johtajuustutkimukseen sekä laajoihin käytännön kokemuksiin. Rakentavuus ja asiakkaan hyöty ovat toiminnan arvot. 

Lisätietoja tutkimuksesta sekä organisaatiokohtaisista arvoselvityksistä antaa:

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.