Johtajat ja asiantuntijat ovat yksilöllisiä. Jokaisella on hieman erilaiset tavoitteet, arvot, asiantuntijuus, työrooli, näkemykset, kokemukset ja toimintatavat. Myös yritykset toimivat eri lähtökohdista, eri toimintaympäristöissä ja tarjoavat erilaisia palveluita. Emme usko tasapäistämiseen tai stereotyyppisiin ratkaisuihin, joten avaan kokemustemme pohjalta 7 vinkkiä viestintävalmennusten ostajalle. Vinkit on tarkoitettu erityisesti ulkopuolisen viestintätoimiston tai viestintäkonsultin hankintaan johdon ja asiantuntijoiden valmennuksiin, mutta niitä voi soveltaa myös organisaation sisäiseen käyttöön. Tavoitteena on auttaa erityisesti toimitus-, viestintä-, HR- ja markkinointijohtoa tekemään päätöksiä.

1. Lähtökohtina vahvempi johtajuus ja asiantuntijuus

Kun hankitaan avainhenkilöille viestintävalmennusta, tulee lähtökohtana olla johtajuuden ja asiantuntijuuden tukeminen. Silloin viestintä on apuväline, ei itsetarkoitus. Jos valmentamiseen lähdetään esimerkiksi some edellä, saadaan harvoin hyviä tuloksia. Silloin osa valmennettavista kokee, että yritetään tuputtaa jotain sellaista, mikä ei ole heille luontaista. On siis tärkeää, että valmentajalla on ymmärrystä, kokemusta ja näkemystä siitä, mitä johtajan ja asiantuntijan työ on. Oleellista on oivalluttaa valmennettavia löytämään itselleen luontevat tavat viestiä siten, että heidän osaaminen, työn tehokkuus ja mielekkyys kasvavat. Että huomio ja luottamus vahvistuvat, että he onnistuvat omassa työssään paremmin. Silloin voi syntyä pysyviä toiminnallisia muutoksia.

2. Valmentaja puhuu johtajien ja asiantuntijoiden kanssa samaa kieltä

Valmentajan tulee kyetä vastaamaan valmennettaville, että miksi heidän kannattaa käyttää aikaansa viestintätaitojen kehittämiseen. Yleensä johtajilla ja asiantuntijoilla on enemmän työtehtäviä, mitä he ehtivät työaikansa puitteissa tekemään. Jokainen joutuu priorisoimaan ja tekemään valintoja. Kun valmennettavat oivaltavat, että heidän työnsä ovat palvelutehtäviä ja tarkoituksena on tuottaa tärkeimmille sidosryhmille hyötyä, löytyy myös syitä panostaa viestintään. Oleellista on kyetä puhuttelemaan valmennettavia heidän kielellään, jotta viestintää ei koeta ylimääräiseksi tehtäväksi muiden kiireiden päälle.

3. Ymmärrys mediallistumisesta

Mediallistuminen on ilmiönä muuttanut johtamista ja asiantuntijatyötä valtavasti. Eri media-areenat linkittyvät toisiinsa ja niiden välillä liikkuu tietoa enemmän kuin koskaan. Valmentajan tulee hahmottaa itse eri media-areenoiden ja kanavien merkitys, kulttuurit, haasteet sekä mahdollisuudet, jotta voi auttaa valmennettaviaan löytämään oman paikkansa mediaympäristöstä. Erityisesti johtoryhmiä ja hallituksia sparratessa tarvitaan vahvaa näkemyksellisyyttä, jotta voi ohjata ryhmiä löytämään yhteiset tulkinnat toimintaympäristöistään.

4. Valmentajan on elettävä niin kuin opettaa

Media-maailmaa ei opi vain kirjoista, vaan se täytyy itse kokea. Johdon ja asiantuntijoiden viestintävalmentajan työ on haastavaa, koska hänen tulee itse elää siinä maailmassa, johon valmentaa toisia kehittymään. Jotta valmentaja on uskottava, tulisi hänellä olla ymmärrystä hakukoneiden roolista, omakohtaista kokemusta ainakin keskeisten some-kanavien käytöstä, kuten Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube ja WhatsApp. Lisäksi olisi tärkeää olla kokemusta videoiden käytöstä johtamisen ja asiantuntijuuden vahvistamisessa sekä omista medioista blogien kirjoittamisesta. Lisäuskottavuutta tuovat omat kokemukset seminaareissa esiintymisestä, kirjojen kirjoittamisesta sekä yhteistyöstä toimittajien kanssa, eli mediassa haastateltavana olemisesta. Jos valmentaja on päässyt näkemään läheltä kriisiviestintää, on hänellä paremmat mahdollisuudet tukea asiakkaitaan ennaltaehkäisemään viestinnällisten kriisien syntymistä.

5. Näkemys arvojen hyödyntämisestä viestinnässä

Arvot ovat osana vastuullisuutta yhä tärkeämmässä roolissa johtamis- ja asiantuntijatyötä. Parhaimmillaan arvot vastaavat sidosryhmien kysymyksiin. Viestintävalmentajalta odotetaan kykyä tukea valmennettavia siinä, että heidän organisaatioidensa arvot saadaan hyötykäyttöön, niistä opitaan viestimään siten, että luottamus vahvistuu sidosryhmien keskuudessa. Pelkkä arvojen markkinoiminen ja kehuminen eivät toimi, vaan tarvitaan tarinallistamista siitä, miten arvot näkyvät arjen valintoina ja päätöksenteossa. Kannattaa tiedustella valmentajan sekä hänen edustamansa yrityksen arvokäsityksiä ennen hankintapäätösten tekemistä. Jos omat arvot eivät ole selkeät, on vaikea auttaa niiden viestimisessä asiakkaitakaan.

6. Näkemyksellisyys sidosryhmien odotuksista

Jokainen viestintävalmentaja uskoo johonkin tapaan valmentajaa, vähintäänkin tiedostamattaan. Kannattaa varmistaa, että valmennustaholla on kirkas näkemys siitä, miksi, mitä, miten ja milloin johtajuus- ja asiantuntijavalmennuksia toteutetaan. En suosittele ottamaan vastaan stereotyyppisiä ratkaisuja, vaan odottaisin valmentajalta näkemyksellisyyttä, joka tukee juuri sinun organisaation tilannetta ja tavoitteita. Esimerkiksi viestinnän merkityksestä voidaan puhua kohderyhmälle eri tavoin. Osa tarvitsee ns. liekinheittäjää, joka buustaa energiallaan intoa tekemiseen, osa kaipaa konkreettisia perusteita sille, miten viestintä edistää johtamis- ja asiantuntijatyötä. Vastuullinen valmentajataho ei tarjoa sellaista palvelua asiakkaalleen, johon ei itse usko ja jossa ei koe olevansa hyvä.

7. Uskottavat referenssit

Ostaisinko auton huoltoa korjaamosta, jolla ei ole ollut aiemmin yhtään asiakasta? Luultavasti en, koska haluaisin näyttöjä siitä, että palvelua on toteutettu onnistuneesti myös muille. Siksi johtajuus- ja asiantuntijaviestinnän palveluita tarjoavilta kannattaa kysyä referenssejä. Erityisesti sellaisia, joiden liiketoiminta on haastavaa, eikä niissä päälle liimatut ratkaisut ole toimivia, vaan tarvitaan kykyä soveltaa.

Hyödynnä informatiivisia videoitamme

Toivottavasti sait näistä vinkeistä hyötyä. Työmme on valmentaa johtajia ja asiantuntijoita viestimään mediallistuneessa ympäristössä. Lisää näkemyksiämme johtajuusviestintään, arvojen hyödyntämiseen sekä luottamuksen rakentamiseen, saat informatiivisista videoistamme. Suosittelen Youtube-kanavamme seuraamista. 

Testaa oletko arvojohtaja

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.