Viestintää ei pidä ulkoistaa vain viestintäosaston hoidettavaksi, vaan valjastaa se oleelliseksi osaksi yrityksen strategiaa. Sanonta ”kellä media, sillä valta” pitää paikkaansa, vaikka se onkin muuttanut ajan saatossa muotoaan. Nyt valtaa mediallistumisen kautta voivat rakentaa kaikki yritykset sekä niissä toimivat yksilöt. Mediavalta antaa mahdollisuuksia vaikuttaa ja ennen kaikkea auttaa.

Tavoitteista muodostuu julkisesti jaettuja ”totuuksia”

Kun yritys rakentaa itsestään asiakaskeskeisen ja monikanavaisen median, ottaa se tulevaisuuttaan enemmän omiin käsiinsä. Se mahdollistaa yrityksen ajatusjohtajuuden ja asiantuntijuuden kautta vaikuttamisen sidosryhmiin niin, että yrityksen tavoitteista alkaa muodostua pikkuhiljaa yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä ”totuuksia”. Se taho, jolla on vahvoja ja perusteltuja visioita tulevaisuudesta, johtaa vahvasti myös sidosryhmien ajatuksia. Viestimättömät ja sidosryhmiä kuuntelemattomat yritykset vaipuvat statistin rooliin, huolimatta niiden substanssiosaamisen tasosta. Ammattitaidosta ei ole enää hirveästi hyötyä, jos kukaan ei siitä tiedä.

Ylimmän johdon kollektiivit vastaukset 7 kysymykseen

Yrityksen hallituksen ja johtoryhmän tulee löytää yhteinen näkemys siitä, mitä yritys tavoittelee, kun siitä rakennetaan mediaa. Suosittelen hakemaan yhdessä ratkaisuja ainakin seuraaviin 7 ydinkysymykseen. Kun niihin löydetään kollektiivi näkemys, mahdollistetaan myös tehokas tahtotilan toteutuminen arjessa.

1) Minkälaista roolia yritys tavoittelee toimialallaan?

2) Minkälaisen ydinviestin yritys haluaa sidosryhmilleen välittää?

3) Mikä on yrityksen visio ja iso kuva siitä, mitä toimialalla tulee tapahtumaan?

4) Mihin yrityksen mielestä asiakkaiden tulisi kiinnittää toiminnassaan huomiota?

5) Miten yritys voi auttaa sidosryhmiään osaamisena, arvojensa ja kulttuurinsa kautta?

6) Kenellä on päävastuu yrityksen viestintäjohtajuuden linjasta ja tavoitteista?

7) Miten viestintä sisällytetään osaksi yrityksen arjen päätöksentekoa?

Viestivä yritys löytää murrokseen uusia mahdollisuuksia

Kaikki toimialat muuttuvat. Muutoksen voi nähdä uhkana tai mahdollisuutena. Yritys, joka valitsee avoimen ja visionäärisen viestinnän strategiseksi tekijäksi, saa muutoksessa mahdollisuuksia. Jos teema kiinnostaa, voit hyödyntää referenssitarinoita, ladata Tietopankista ilmaisia oppaita tai tutustua palveluihimme. Tilaamalla sivun alalaidasta uutiskirjeemme saat tietoosi noin 1 krt/kk tiedon uusimmista sisällöistämme.

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Kuuntele teemaan liittyvä podcast