Luottamus suomalaiseen urheilujohtamiseen on saanut jälleen kolauksia. Tiivistin  7 askelta, joiden kautta näkisin luottamuksen palauttamisen mahdollisena. Kaikki muutokset ovat tehtävissä nopeasti, eikä kyse ole lähtökohtaisesti rahasta, vaan rohkeudesta ja halusta päättää.

1)     Tunnistetaan ja tunnustetaan tarve arvojen uudistamiselle

Tunnistetaan tarve uudistaa urheilujohtamista ja päätetään luoda sen tueksi arvot, joilla on aidosti merkitystä. Määritellään niiden rooli niin tärkeäksi, että työskennelläkseen urheiluyhteisössä, tulee toimia niiden mukaan. Pelkät urheilulliset tulossaavutukset eivät mene niiden edelle.

2)     Johtamisesta palvelutehtävä

Ajatellaan urheilujohtamista palvelutehtävänä niin, että urheilijat ovat avainasiakkaita. Heitä varten urheilujohtamista toteutetaan. Tämän asenteen tulisi näkyä kaikissa johtamiseen liittyvissä valinnoissa. Johtajavalinnat ovat aina arvovalintoja.

3)     Luodaan ja sanoitetaan arvot osallistaen

Osallistetaan urheiluyhteisö arvojen valintaan ja sanoittamiseen. Arvot heijastuvat myös henkilöstöön, valmentajiin, urheilijoiden läheisiin, sekä sponsoreihin. Annetaan erityisesti henkilöstölle ja urheilijoille mahdollisuus kertoa, minkälaisten arvojen kautta johtamista tulisi toteuttaa, minkälainen johtaminen tukisi heidän onnistumistaan. Sitä kautta saadaan demokraattiset ehdotukset arvoista, jotka lopulta kattoyhteisö päättää. Osallistamisen myötä arvoista tulee aidompia ja sitoutuminen niihin on vahvempaa.

4)     Konkretisoidaan valitut arvot

Kun arvot on valittu, ei jätetä niitä pintapuolisiksi ja yleviksi mainoslauseiksi, vaan konkretisoidaan ne jo osallistamisen prosessin aikana. Pyritään luomaan arvoista mahdollisimman ymmärrettävät ja johdonmukaiset, jolloin ne tukevat urheilujohtamista ja ne helpottavat vaikeidenkin ratkaisujen tekemistä, kuten rekrytoinnit, irtisanomiset ja kumppanuudet. Liian kliiniset ja koko maailmaa syleilevät arvot eivät tuo mitään hyötyä, vaan luovat turvattomuutta ja rapauttavat luottamusta.

5)     Johtamisprosessista läpinäkyvä

Rakennetaan johtamis- ja viestintäprosessista läpinäkyvä. Vain sitä kautta voidaan palauttaa luottamus, joka on useiden julkisten kohujen vuoksi rapautunut. Luodaan määrätietoisesti kulttuuria, jossa uskalletaan puhua myös arvoihin liittyen asioista, jotka ovat vaikeita. Se vähentää arvojen ja johtamisen mystifiointia.

6)     Kuullaan valintaprosesseissa entisiä johdettavia

Tuloksia voidaan saavuttaa monenlaisilla johtamismetodeilla. Ei tehdä valintoja pelkästään urheilullisten tulosten saavuttamisen tai näkemysten puolesta, vaan ollaan aidosti kiinnostuneita siitä, minkälainen kandidaatin johtamisfilosofia ja arvot ovat. Kun tehdään johtamisen henkilövalintoja, sisällytetään valintaprosessiin kandidaatin entisten johdettavien kuuleminen. Haastatellaan tarpeeksi monia, jolloin saadaan arjen kokemuksia siitä, minkälaista henkilön johtaminen arjessa on. Huomioidaan saadut palautteet valinnoissa.

7)     Seurataan arvojen toteutumista ja reagoidaan

Luodaan yksinkertaiset ja läpinäkyvät mittarit sille, että valitut arvot toteutuvat arjen toimissa. Pidetään jatkuvaa dialogia yllä arvoista ja kehitetään prosesseja niin, että demokraattisesti valitut arvot toteutuvat mahdollisimman hyvin. Uskalletaan puuttua arvojen vastaiseen toimintaan ja mikä tärkeintä, huomioidaan arvojen mukaiset teot, erityisesti silloin, kun arvovalinnat ovat menneet rahan tai henkilökohtaisen edun edelle.

Suomalaiset odottavat urheilujohtamiselta selkärankaa

Jos suomalaisen urheilujohtamisen uudistusta ei tehdä läpinäkyvästi, osallistavasti ja määrätietoisesti, ei arvoillakaan ole arvoa, vaan niistä muodostuu rasitteita. Suomalaisessa urheiluyhteisössä on paljon vastuullisia ja toisia osapuolia kunnioittavia johtamistyötä tekeviä. Tasaisin väliajoin toistuvat kohut rapauttavat heidän ja urheilijoiden motivaatiota.

Arvoympäristö on Venäjän aloittaman sodan myötä kärjistynyt ja arvoista puhutaan enemmän kuin koskaan. Arvo- ja viestintäympäristön tulkinnasta onkin tullut erityisen tärkeä osa johtamista. Suomalaiset odottavat urheilujohtamiselta arvojen toteutumista, avoimuutta ja selkärankaa. Samaa tekevät sponsorit.

Sponsorit joutuvat reagoimaan arvoihin nopeasti

Arvolatautunut ilmapiiri saa aikaan sen, että sponsorit ovat entistä tarkempia sen suhteen, missä ne haluavat olla mukana. Se nähtiin esim. Jokereiden kohdalla, kun arvoristiriitojen myötä sponsorit irtisanoivat yhteistyön yksi toisensa jälkeen. Ennustan, että tulemme näkemään samankaltaisia arvopäätöksiä kaikessa suomalaisessa huippu-urheilussa yhä enemmän. Puhun aiheesta paljon kirjassani Arvovalta. Arvoille on syntynyt uutta valtaa ja jos sitä ei tunnisteta, ollaan vakavien maine- ja luottamusriskien äärellä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.