Mainekriisi maksaa aikaa, vaivaa ja yleensä aika paljon rahaa. Monessa yrityksessä panostetaan kriisiviestinnän koulutuksiin, mutta ei aina  hahmoteta ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia. Olen kerännyt havaintoja, kokemuksia ja näkemyksiä siitä, miten mainetta haastaviin kriiseihin joutumista voidaan välttää. Kiteyttäisin ne viiteen pääkohtaan:

1) USKALLA OLLA PROAKTIIVINEN. Jos yritys joutuu selittely-moodiin, tulkitaan se helposti epäluotettavaksi ja saattaa nousta kysymyksiä, että onko yritetty peittää jotain. Proaktiivisuus vaatii rohkeutta, mutta sillä on suuret mahdollisuudet. Kun uskalletaan kertoa vaikeistakin asioista etukäteen, voidaan itse päättää sisällön laajuudesta, syvyydestä ja sävystä.

2) VIESTI KASVOLLISESTI. Kasvollinen viestintä on 6-8 krt kiinnostavampaa, kuin korporaation viesti. Kasvollisuus tarkoittaa, että viestin takana on joku henkilö, joka kantaa sisällöstä vastuuta. Kasvollisuus rakentaa luottamusta ja luo mielikuvaa läpinäkyvyydestä, jolloin ei mennä korporaation taakse piiloon.

3) HAHMOTA SIDOSRYHMIEN ARVOT. On äärimmäisen tärkeää hahmottaa tärkeimpien sidosryhmien arvokäsitykset ja kyetä peilaamaan viestintä niihin. Asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit  ja muut sidosryhmät tekevät 2020 enemmän arvopohjaisia valintoja, kuin koskaan aikaisemmin. Yrityksen tulisi kyetä perustelemaan päätöksiään arvoilla ja kuvata arvojaan mahdollisimman konkreettisten toimien kautta.

4) OMA VIESTINTÄTYYLI. Omalla viestintätyylillä- ja sävyllä on valtavasti merkitystä sille, minkälaiseksi dialogi muodostuu. Suosittelen kertomaan ”totuuksien” sijaan havainnoista, kokemuksista ja näkemyksistä Niiden avulla vältetään turhaa vastakkainasettelua ja sitä kautta viestintäympäristö muodostuu rakentavammaksi.

5) VIESTINTÄ TIIMITYÖNÄ. Onnistunut viestintä on harvoin yksilösuoritus. Mitä enemmän yrityksen johtamiskulttuuriin sisältyy ajatus viestinnästä palveluna ja mitä enemmän viestintää ajatellaan tiimityönä, sitä suurempi mahdollisuus on rakentaa yrityksestä mediaa, joka luo ympärilleen mielenkiintoa sekä luottamusta. Roolitusten kautta löydetään jokaisella luonteva tyyli kommunikoida.

Rohkaisen arvioimaan yrityksen kulttuuria avoimesti, kannustaako se viestinnän hyödyntämiseen vai estääkö se sitä?

Tutustu koulutuksiin

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA