Mediallistumisen aikakaudella yritysten työnantajakuva on entistä enemmän koetuksella, koska kaikesta tiedosta ja keskustelusta tulee julkista. Yrityksestä, sen palveluista, ihmisistä ja arvoista keskustellaan missä kanavissa vain, riippumatta siitä, osallistuvatko yrityksen edustajat siihen itse. Kuinka aiheesta voisi hyötyä mahdollisimman paljon niin, että se vahvistaisi työnantajamainetta?

Tässä vinkkinä 5 askelta yrityksen matkalla mediaksi. Tällöin yritys tarjoaa työntekijöilleen alustan sidosryhmien auttamiselle, oman näkyvyyden ja asiantuntijuuden esille tuomiselle sekä yhteisön arvojen ja kulttuurin puolustamiselle.

1) Inspiroiva maali

Kuvatkaa selkeästi yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa arvoihin, kulttuuriin sekä strategiaan perustuva tahtotila, johon yritys tähtää. Hakekaa yhteinen tulkinta siitä, mikä on se inspiroiva maali, jota kohti mennään yhdessä vastoinkäymisistä huolimatta. Pohtikaa, miten sen voi tehdä konkreettiseksi ja näkyväksi, jotta maali sitouttaa myös yrityksen muita sidosryhmiä.

2) Johdon mandaatti

On tärkeää, että johto antaa henkilöstölle mandaatin käydä dialogia arvoista, kulttuurista ja sidosryhmien auttamisesta. Jokainen, joka haluaa osallistua viestimiseen yrityksen tärkeimmistä teemoista, saa siihen luvan, tukea ja työvälineet. Tarjotkaa sekä sisäistä että ulkoista valmennusta ja osallistukaa siihen kaikilta organisaation tasoilta.

3) Johtajuusviestintä työnkuviin

Kun halutaan todellista muutosta, tulee huomioida, että kyse on kulttuurin ja myös uskomusten kohtaamisesta. Johtajuusviestintä kannattaa neuvotella yrityksen avainhenkilöiden työnkuviin, tavoitteisiin ja kehityskeskusteluihin. Hyödyntäkää yksilöiden vahvuuksia ja intohimon kohteita niin, että he uskovat siihen, mitä ovat tekemässä. Näin viestintä on heille luontevampaa ja sille löytyy helpommin merkitys.

4) Viestiminen helpoksi

Viestintää ei pidä pelkästään ulkoistaa viestintäyksikölle, vaan rohkaista yhteistyöhön sen kanssa. Tehkää yrityksestä ja sen tärkeimmistä teemoista viestiminen mahdollisimman helpoksi. Tuotteistakaa viestintäyksikön palvelut selkeiksi ja helposti ”ostettaviksi” työyhteisön jäsenille. Varmistakaa, että esteet johtajuusviestinnän toteuttamiseen puretaan, ja viestimiseen rohkaistaan.

Pyrkikää löytämään organisaatiosta potentiaalisia huippuviestijöitä, jotka kaipaavat rohkaisua ja kannustusta. Sillä tavoin voidaan havaita uusia talentteja ja nostaa koko yhteisön tasoa.

5) Johdon esimerkki

Jokainen voi näyttää esimerkkiä avoimella viestimisellä, oli rooli yhteisössä mikä hyvänsä. Tuomalla tärkeimpiä teemoja oman persoonan kautta esille voi lisätä luottamusta ja toimia suunnannäyttäjänä muillekin. Avoimuutta voi toteuttaa, vaikkei kertoisi itsestään mitään henkilökohtaista, sen tulisi olla aina vapaaehtoista.

Johdon esimerkki on oleellinen. Esimerkkinä voit lukea referenssitarinoista kuinka Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen toteuttaa teemaa. Hän osallistuu itse aktiivisesti viestintävalmennuksiin näyttäen suuntaa ja osoittaen aiheen merkityksellisyyden. Silloin voi velvoittaa siihen myös muita.

Oikea ja inspiroiva suunta tulee esiin

Yritys ei rakenna itsestään mediaa päivässä. Myöskään työnantajamielikuva ei rakennu hetkessä, vaan kyse on jatkuvasta ja pitkäjänteisestä työstä. Pikavoittoja on siis turha odottaa, mutta työ kannattaa aloittaa heti. Vaikka ei olla vielä valmiita, näkevät potentiaaliset työntekijät, että yritys on matkalla oikeaan ja kiinnostavaan suuntaan. Talentit haluavat työskennellä edelläkävijöiden ja menestyjien kanssa sellaisissa yhteisöissä, jotka jakavat heidän arvonsa ja tarjoavat mahdollisuuden markkina-arvon kasvattamiseen.

Rohkaisen toteuttamaan matkaa mediaksi omien arvojen ja kulttuurin lähtökohdista. Prosessia voi verrata autolla ajamiseen. Blogissa kerron, mihin osa-alueisiin tulee kiinnittää huomiota ja mikä rooli on esimerkiksi ajoneuvolla, liikennesäännöillä, moottorilla ja kuljettajalla?

 

 

Viestintäjohtajan opas

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.