Johtaja on Media! -teema sai alkunsa Mika Ihamuotilan blogihaastattelusta, jossa Mika kertoi johtajan tärkeästä tehtävästä poistaa organisaatiosta pelkoa ja häpeää. Ne molemmat ovat läsnä ja koskettavat jollain tavoin jokaista organisaatiota. Kuinka varmistaa, etteivät ne estä toimimista ja onnistumisia? Apua saa ainakin seuraavista neljästä asiasta:

Arvot luovat turvallisen selkänojan rohkeuteen

Jotta ihmiset uskaltaisivat toimia rohkeasti, tulee heillä olla selkänoja, johon nojata arjen päätöksissä. Arvot ovat siihen monessa organisaatiossa vielä varsin hyödyntämätön voimavara. Ne on joskus kirjattu ja löytyvät ehkä nettisivuilta, mutta onko ne sisäistetty arjen toimintaan? On hienoa, jos organisaatiossa ollaan pohdittu yhdessä, miten arvojen tulisi näkyä arjessa. Siitä päästään vielä eteenpäin miettimällä, minkä teemojen ja sisältöjen kautta arjen arvoista voisi viestiä. Silloin sidosryhmätkin hyötyvät niistä.

Kulttuuri tukee parhaimmillaan rohkeutta ja luovuutta

Toinen vahva tuki arjen rohkeuteen tulee organisaation kulttuurista. Parhaimmillaan kulttuuri tukee rohkeutta kokeilla, testata ja myös epäonnistua. Terve kulttuuri antaa voimaa ja luovuutta saada itsestään ja kollegoistaan paras potentiaali irti. Jokainen työntekijä vaikuttaa kulttuuriin, eikä työhyvinvointia ja omaa vastuuta työstä voi ulkoistaa esimiehelle. Erityisesti ylimmän johdon esimerkillä on sen muodostumiselle suuri merkitys.

Merkitys löytyy siitä, miten voin auttaa tärkeimpiä sidosryhmiäni

Kolmas osa-alue on toiminnan merkityksen sisäistäminen. Se pohjaa arvoihin ja saa tukea kulttuurista, joten nämä kaikki linkittyvät toisiinsa. Merkitys löytyy syystä, miksi organisaatio on olemassa. Sen voi kiteyttää määritelmään siitä, miten organisaatio auttaa sen tärkeimpiä sidosryhmiä. Aito auttaminen  tarjoaa merkityksen. Moni johtaja ja työntekijä ei tiedä, miten voisi auttaa ja olla hyödyllinen, ja kuinka oma työ asettuu isompaan kuvaan. Yksi syy siihen on, että organisaatioiden strategiat ovat edelleen aivan liian monimutkaisia.

Opitaan viestimään tiiminä

Viestiminen ja erityisesti somessa dialogiin ryhtyminen on vielä joillekin epäluontevaa. Ei tiedetä mistä viestiä, miten ja miksi. Sidosryhmillä on kuitenkin odotuksia avoimuudesta ja mahdollisuudesta dialogiin. Tiimistä saa rohkeutta. Kun organisaatiossa opitaan viestimään enemmän tiiminä, ei kenenkään tarvitse jäädä dialogin kanssa yksin, vaan siihen saa tukea ja sparrausta. Tiiminä viestivä organisaatio oppii ja vahvistaa mainepuskuriaan.

Muutos mahdollisuutena olla entistä relevantimpi asiakkaille

Maailma muuttuu ja asiakkaiden tarpeet sen mukana. Se voidaan nähdä uhkana, tai vastaavasti suurena mahdollisuutena saada itsekin muuttua – mahdollisuutena uudistua ja kasvaa asiakkaiden matkaa tukien. Se edellyttää, että voimme tarjota aitoa arvoa ja auttaa asiakkaitamme onnistumaan. Jokaisella tulisi organisaatiossa olla asiakkaita, sisäisiä tai ulkoisia, joiden palveleminen on ydintehtävä. Kun meillä on selkeästi viestityt arvot ja muutosta tukeva kulttuuri, voimme turvata niihin. Kun tiedämme, miten autamme, on meillä syy olla organisaationa olemassa. Silloin tiedämme, että meitä tarvitaan.

Enää pelkkä tiedottaminen ei riitä, vaan tarvitaan dialogia

Ylimmän johdon vastuulle jää strategian oivalluttaminen, jotta se sisäistettäisiin ja sitä tuettaisiin arvoilla sekä toteutettaisiin kulttuurin avulla. Siihen pelkkä tiedottaminen ei riitä, vaan tarvitaan dialogia. Sen vuoksi menestyvät organisaatiot rakentavat itsestään asiakaskeskeisiä medioita. Miten se tehdään? Onko se vaikeaa? Se ei ole vaikeaa, kun tietää mitä tekee. Vastauksia ja vinkkejä saat referenssitarinoista.

Jukka Saksi

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi