Olen havainnut erilaisia ryhmiä kouluttessani, että nyt työyhteisöissä alkaa olla jo aika suuria eroja ihmisten kesken siinä, miten kukakin on tekoälyyn tutustunut ja miten hyödyntää sitä arjen työssään.

Tekoäly tiimin työkaluna oiva hyvinvoinnin parantaja

Yksi parhaista tavoista kehittää työyhteisön hyvinvointia, on oppia hyödyntämään tekoälyä tiimityössä niin, että se säästää aikaa, vaivaa ja parantaa työn laatua.

Me olemme kaikki päivittäin kokouksissa, niin teamseissä kun perinteisissäkin palavereissa, joihin kuluu valtavasti aikaa. Ne myös työllistävät meitä paljon.

Tässä neljä simppeliä näkökulmaa siihen, miten voit hyödyntää tekoälyä kokoustamisen tehostamisessa. Kun haluat vielä konkreettisempia esimerkkejä, voit varata maksuttoman tekoälydemon, jossa näytän hyödyllisiä tapoja konkreettisesti teamsin kautta.

1) Kokoukseen valmistautuminen tekoälyavusteisesti

Kokouksen menestys voi olla kiinni tehokkaasta ennakkovalmistautumisesta. Generatiivinen tekoäly, kuten ChatGPT ja Bing Copilot, voivat auttaa luomaan osallistujakutsut, jotka kertovat selkeästi kokouksen tavoitteet ja kannustavat aktiiviseen osallistumiseen.

Tekoäly voi ehdottaa kokouksen agendaa ja teemoja perustuen aiempiin keskusteluihin ja dokumentteihin, varmistaen, että jokainen osallistuja tuntee itsensä tärkeäksi kokonaisuudessa.

2) Ennakkokysymykset tekoälyn tuella

Tekoäly voi auttaa luomaan kohdennettuja ennakkokysymyksiä, jotka virittävät osallistujat pohtimaan kokouksen teemoja etukäteen. Hyödyntämällä historiallista dataa ja kontekstiin liittyviä tietoja, tekoäly kykenee muotoilemaan kysymyksiä, jotka ohjaavat ajattelua kohti kokouksen tavoitteita, kannustavat syvälliseen pohdintaan ja edistävät osallistujien valmistautumista.

3) Vuorovaikutuksen ja tehokkuuden lisääminen kokouksessa

Kokouksen aikana tekoäly voi toimia apuna muistiinpanojen tekemisessä, tehtävien jakamisessa ja päätösten seurannassa. Reaaliaikainen kysymysten ja kommenttien analysointi tekoälyn toimesta voi auttaa ohjaamaan keskustelua ja varmistamaan, että kaikki näkökulmat tulevat kuulluiksi. Lisäksi tekoäly voi tarjota suosituksia parhaista toimintatavoista ja ratkaisuista, joita on hyödynnetty onnistuneesti vastaavissa tilanteissa muualla.

4) Kokouksen jälkeinen johtaminen ja viestintä

Kun kokous on päättynyt, tekoäly voi auttaa koostamaan yhteenvedot ja toimintasuunnitelmat jaettavaksi osallistujille. Tekoälyn avulla voidaan myös seurata tehtävien edistymistä ja viestittää tehokkaasti kokouksessa tehtyjen päätösten etenemisestä. Personoidut muistutukset ja kehityksen seurantaraportit auttavat pitämään kaikki ajan tasalla ja varmistavat, että kokouksessa asetetut tavoitteet saavutetaan.

Tärkeää!! Tietoturva

On tärkeää muistaa, ettei organisaation ulkoisille tekoälysovelluksille (esim. ChatGPT) pidä antaa mitään arkaluontoista eikä salaista tietoa käsiteltäväksi. Muutenkin eettiset ja arvokysymykset kannattaa käsitellä tekoälyyn liittyen avoimesti.

Jos organisaatiolasi on käytössä Microsoft 365-ympäristössä toimiva Copilot, siinä tilanne on erilainen ja sitä voi hyödyntää turvallisesti esim. sähköpostien, teams-kokousten ja dokumenttien muokkaamisessa. Kyseinen sovellus ei tue vielä Suomen kieltä, mutta kesällä sekin pitäisi onnistua, jolloin siitä muodostuu erinomainen työkalu tietotyön tehostamiseen.

Räätälöity tarjous 24h sisällä

Olen ollut useamman kerran tilanteessa, jossa asiakkaani ovat joutuneet ottamaan useammalta palveluntuottajalta tarjouksen tekoälykoulutuksiin liittyen, mutta tarjoukset ovat viipyneet ja siten siirtäneet koulutusmahdollisuuksia eteenpäin.

Lupaukseni on, että saat minulta tarjouksen räätälöidystä tekoälykoulutuksesta 24h sisällä siitä, kun olet vastannut viiteen tarkentavaan kysymykseen. Lähetän kysymykset kun saan tarjouspyynnön.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.