Muutos aiheuttaa työyhteisössä usein epävarmuutta ja pelkoa, mikä voi heikentää oppimista ja innovaatiokykyä. Psykologinen turvallisuus on keskeinen tekijä, joka mahdollistaa avoimen keskustelun ja uuden oivaltamisen myös haastavissa tilanteissa, kuten yt-neuvotteluissa ja tekoälymuutoksessa. Jaan kolme vinkkiä siihen, miten voisimme tukea psykologista turvallisuutta ja auttaa työyhteisöä navigoimaan muutoksen keskellä.

Muutosagenttien verkosto korostamaan psykologista turvallisuutta

Muodostakaa organisaatioon muutosagenttien verkosto, joka koostuu eri tasojen ja tiimien jäsenistä, jotka on koulutettu ymmärtämään muutoksen dynamiikkaa ja kommunikoimaan siitä inhimillisesti, konkreettisesti ja mahdollisimman läpinäkyvästi.

Näiden agenttien tulisi toimia esimerkkeinä siitä, miten kohdata muutokseen liittyvät mahdollisuudet, pelot ja huolenaiheet rakentavasti. Heidän tehtävänään on myös järjestää turvallisia foorumeja, joissa työntekijät voivat ilmaista kysymyksiä, tunteita ja ehdottaa ratkaisuja ilman pelkoa arvostelusta.

”Kokeile ja opi” -pilotit, jotka rakentavat luottamusta

Käynnistäkää ”kokeile ja opi” -pilotit, jotka tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden tutustua uusiin työkaluihin ja menetelmiin turvallisessa ympäristössä. Nämä pilotit on suunniteltava siten, että ne edistävät yhteistyötä ja keskinäistä tukea, vahvistaen samalla psykologista turvallisuutta.

Olennaista on, että pilottien aikana annetaan jatkuvaa rakentavaa palautetta, vastataan kysymyksiin ja korostetaan jokaisen panoksen arvoa muutosprosessissa.

Tunneälykkäät muutoskouluttajat

Perustakaa reaaliaikainen palautelooppi, jossa työntekijät voivat ilmaista kokemuksiaan ja ehdotuksiaan nimettömästi. Tämä auttaa johtoa tunnistamaan ja puuttumaan nopeasti niihin kysymyksiin, jotka aiheuttavat huolta tai pelkoa.

On kriittisen tärkeää valita muutosprosessien kouluttajiksi henkilöitä, jotka ovat paitsi asiantuntevia myös tunneälykkäitä ja kykenevät luomaan oppimista tukevan ilmapiirin. Heidän lähestymistapansa tulisi olla rohkaiseva ja heidän on osattava tunnistaa ja käsitellä muutoksiin liittyviä pelkoja ilman, että ne lisääntyvät.

Näiden strategioiden avulla organisaatio voi kehittää kulttuuria, jossa muutos nähdään mahdollisuutena eikä uhkana, ja jossa jokainen työntekijä kokee tulleensa kuulluksi ja arvostetuksi. Siten vahvistetaan uteliaisuutta ja valppautta.

Jos haluat kuulla enemmän siitä, millä metodeilla olen saanut esim. irtisanottujen työntekijöiden tekoäly-ja henkilöbrändikoulutuksissa hyviä tuloksia, ota vapaasti yhteyttä.

Lataa valmis anonyymi tekoälykoulutuksen tarjous!

Voit vapaasti hyödyntää ja jakaa omassa organisaatiossasi tekemääni anonyymiä valmista tekoälykoulutuksen tarjousta, jossa on myös hintahaarukka suosituimmille koulutusesimerkeille.

Avaa pdf-tarjous tästä alta! Mitään yhteystietoja ei tarvitse jättää.

Asiakaspalaute:

Raija Korhonen, Kuopion kaupungin viestintä ja markkinointi:

”Kiitos todella mielenkiintoisesta ja innostavasta aamupäivästä! Porukat olivat täysillä mukana ja ryhmätöissä saatiinkin jo ihan oikeaan tekemiseenkin hyviä testauksia ja osin jo ratkaisujakin, mitä voidaan suoraan hyödyntää”.

Jos haluat keskustella tekoälyn vaikutuksista johtamiseen ja viestintään, ota vapaasti yhteyttä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.