Monissa yrityksissä valmistellaan vuoden 2021 strategian päivittämistä tai uudistamista. Myös viestintäsuunnitelmaT ovat työn alla. Arvot liittyvät kiinteästi niihin molempiin.

Viestintäkonsultti Jukka Saksi on havainnut johtoryhmien valmennuksissa, että ryhmän jäsenillä on usein varsin erilainen käsitys siitä, miten johtajuus-arvot-viestintä -yhdistelmän tulisi näkyä organisaation toiminnassa. Jokainen peilaa teemaa omasta taustastaan. ”Johtoryhmiltä puuttuu arvoihin pohjautuvan johtajuusviestinnän viitekehykset, joiden kautta mediallistuneen johtamisympäristön hahmottaminen olisi selkeämpää ja sitä kautta päätöksenteko yhtenäisempää”, Saksi kertoo.

Tiivis sparraus kannattaa toteuttaa ennen strategian tai viestintäsuunnitelman tekemistä

Johtoryhmät ovat syksyllä kiireisiä, joten ulkopuolisen sparrauksen tulee olla todella tehokasta. Saksi tuotteisti johtoryhmille 2-tunnin etäsparrauksen, joka tiivistää ryhmän yhteisen tulkinnan siitä, minkälaisen viestinnällisen profiilin organisaatio haluaa markkinassaan ottaa ja mitä se tarkoittaa konkreettisesti johtamisen ja viestinnän näkökulmista. Saksin mukaan sparraus on otettu hyvin vastaan ja se on selkeyttänyt päätöksentekoa. Sparraus kannattaa hänen mukaansa toteuttaa ennen strategiaprosessia tai viestintäsuunnitelman laatimista, koska se tuottaa niihin uusia ideoita.

Etäsparrauksen sisältö (2h)

 • Etukäteiskysymykset
 • Osallistujille lähetetään 5 kysymystä teemaan liittyen ja Jukka läpikäy vastaukset ennen etäsparrausta.
 • Johtoryhmän etäsparraus (2h) Teamsin kautta
 • luodaan kuvaa medialllistuneesta johtamis- ja asiantuntijaympäristöstä
 • luodaan katsaus arvojen, proaktiivisuuden ja kasvollisuuden rooleihin kriisiajan johtajuudessa
 • kiteytetään johtoryhmän yhteinen näkemys yrityksen viestinnällisestä profiilista
 • mietitään, miten yrityksen arvot voisivat näkyä arjen toimissa ja kuinka niistä voisi viestiä
 • pohditaan henkilöstön ja asiakkaiden odotuksia viestinnälle
 • hahmotetaan some-viestinnän rooli sisäisen ja ulkoisen viestinnän keinona
 • käydään läpi TOP 10 viestinnän esteet ja ryhmän mielipiteitä niihin
 • tutustutaan kolmeen aktiivisesti viestivän johtajan case-esimerkkiin
 • yhteenveto ja läpikäytyjen asioiden linkittyminen strategiaprosessiin
Saksi muistuttaa, että etäsparraus on keskusteleva, rohkaiseva ja ideoita tuottava kohtaaminen, eikä luento. ”Usein parhaat ideat ja opit syntyvät kollegan ääneen lausumista kysymyksistä sekä oivalluksista.”

Tarjous etäsparrauksesta on voimassa 13.11.2020 mennessä tehtyihin tilauksiin.

Johtoryhmän sparraus toteutetaan etänä Teamsin tai vastaavan videoneuvottelun kautta. Kesto on 2 tuntia. Sparrauksen hinta on 2.200 € + alv 24 % (norm. 2.700 € + alv). Se sisältää etukäteiskysymykset, valmistautumisen ja etäsparrauksen vetämisen.

Hinta on voimassa 13.11.2020 mennessä tehtyihin tilauksiin.

Tilaa johtoryhmän etäsparraus tästä linkistä!

Lisätietoja sparrauksista ja aikatauluista antaa:

Jukka Saksi
KTT, viestintä- ja arvovalmentaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Valmentaa organisaatioita teemoissa johtajuus, arvot ja viestintä.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v esimies- ja johtamistehtävissä ennen viestintäyrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuuden murroksesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinstä, Instagramista ja Mastodontista. Linkit kaikkiin sisältöihin löytyvät täältä.

Voit tilata Jukan sparraamaan alla olevasta linkistä!

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA