Riippumatta, minkälaista johtamis-, esihenkilö- tai asiantuntijatyötä teet, yksi haaste ja viestinnän este nousee kaikissa viestintävalmennuksissa esille. Se on epätietoisuus, ettei oikein tiedä, mistä somessa viestisi. Tämä kuuluu TOP 5 viestinnän esteiden joukkoon ja toistuu kaikkialla, sektorista ja toimialasta riippumatta.

Poimi ideoista itsellesi parhaat ja työstä tekoälyllä eteenpäin

Niinpä päätin kerätä sinulle 100 ideaa otsikkotasolla, joita voit johtajana tai esihenkilönä somessa toteuttaa. Suosittelen, että luet ne läpi ja poimit sieltä muutaman kiinnostavimman jatkopohdintaan. Sen jälkeen valitse niistä se, joka resonoi sinussa tällä hetkellä eniten ja työstä sitä eteenpäin tekoälyä hyödyntäen. Tässä artikkelissa vinkit, kuinka voit kustomoida oman ChatGPT:si antamaan sinulle parempia vastauksia.

Mutta tässä ne 100 ideaa:

100 some-postauksen ideaa

 1. Johtajuuden oivallukset: Henkilökohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä johtajuudesta.
 2. Innovointi työpaikalla: Uusien ideoiden ja lähestymistapojen esittelyä.
 3. Työntekijöiden hyvinvointi: Vinkkejä ja strategioita henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen.
 4. Vastuullisuus liiketoiminnassa: Keskusteluja yrityksen yhteiskuntavastuusta.
 5. Asiakaskokemuksen kehittäminen: Tarinoita asiakaskokemuksen parantamisesta.
 6. Tekoäly ja digitalisaatio: Pohdintoja tekoälyn vaikutuksista alalle.
 7. Henkilöstön kehitys: Esimerkkejä työntekijöiden kehittämistoimista.
 8. Yrityskulttuuri: Näkemyksiä yrityksen ainutlaatuisesta kulttuurista.
 9. Diversiteetti ja inklusiivisuus: Monimuotoisuuden merkityksen korostaminen.
 10. Johtoryhmän päätöksenteko: Avoin keskustelu päätöksenteon prosesseista.
 11. Kestävä kehitys: Toimet ja strategiat kestävään kehitykseen.
 12. Verkostoitumisvinkit: Neuvoja tehokkaaseen verkostoitumiseen.
 13. Alan trendit: Ajankohtaiset trendit ja niiden vaikutukset.
 14. Mentorointi: Kokemuksia ja oppeja mentorina toimimisesta.
 15. Työelämän ja vapaa-ajan tasapaino: Vinkkejä tasapainoiseen elämään.
 16. Muutosjohtaminen: Ajatuksia muutoksen hallinnasta.
 17. Kriisinhallinta: Strategiat haasteiden ja kriisien käsittelyyn.
 18. Yrityksen kasvutarina: Tarinoita yrityksen kehityksestä.
 19. Johtajan lukuvinkit: Kirjasuositukset ja niiden opetukset.
 20. Tulevaisuuden työelämä: Visioita työelämän tulevaisuudesta.
 21. Työntekijöiden esittely: Avainhenkilöiden roolien ja tarinoiden jakaminen.
 22. Yrityksen menestystarinat: Onnistuneiden projektien ja asiakastapausten esittely.
 23. Uuden teknologian hyödyntäminen: Teknologian vaikutus alalla.
 24. Tasa-arvo työpaikalla: Tasa-arvon toteuttaminen käytännössä.
 25. Globaalit markkinat: Yrityksen rooli ja strategiat globaaleilla markkinoilla.
 26. Yrittäjyysvinkit: Neuvoja ja oppeja yrittäjille.
 27. Henkilökohtainen kasvu: Tarinat ja opetukset johtajan kasvusta.
 28. Työntekijöiden palkitseminen: Esimerkkejä tehokkaista palkitsemiskeinoista.
 29. Yhteisöllisyyden merkitys: Strategiat vahvan yhteisöllisyyden rakentamiseen.
 30. Johtajan päivä: Kuvaukset tyypillisestä työpäivästä.
 31. Työelämän muutokset: Muutokset työelämässä uran aikana.
 32. Strateginen suunnittelu: Yrityksen strategian kehittäminen.
 33. Asiakaspalautteen merkitys: Asiakaspalautteen hyödyntäminen.
 34. Yrityksen historia: Mielenkiintoisia faktoja yrityksen menneisyydestä.
 35. Kansainvälistyminen: Haasteet ja kokemukset kansainvälistymisessä.
 36. Johtamisen haasteet: Rehellisiä pohdintoja johtamisen vaikeuksista.
 37. Organisaation kehittäminen: Näkemyksiä organisaation kehittämisestä.
 38. Sidosryhmäyhteistyö: Yhteistyön merkitys ja toteutus.
 39. Työelämän taidot: Tärkeät taidot nykypäivän työelämässä.
 40. Johtajan henkilökohtainen kehitys: Omat oppimiskokemukset johtajana.
 41. Yrityksen sosiaalinen vastuu: Sosiaalisen vastuun toteutus yrityksessä.
 42. Toimialan tulevaisuuden näkymät: Arviot alasi tulevaisuudesta.
 43. Yrityksen visio ja missio: Yrityksen tavoitteiden ja arvojen selventäminen.
 44. Työntekijälähettiläiden rooli: Työntekijöiden rooli yrityksen edustajina.
 45. Johtajan tyylit ja metodit: Oma johtamistyyli ja metodit.
 46. Startup-yhteistyö: Kokemukset ja strategiat startup-yhteistyöstä.
 47. Työpaikan monimuotoisuuden edistäminen: Toimenpiteet monimuotoisuuden lisäämiseksi.
 48. Johtamisen parhaat käytännöt: Vinkkejä ja parhaita käytäntöjä.
 49. Yrityksen arvot: Keskustelua yrityksen perusarvoista.
 50. Johtajan hyvinvointi: Vinkkejä johtajan henkilökohtaiseen hyvinvointiin.
 51. Kestävän liiketoiminnan strategiat: Kestävyyden integrointi liiketoimintaan.
 52. Teknologian vaikutus alallasi: Teknologian muutosten tarkastelu.
 53. Johtajan rooli muutosprosesseissa: Johtajan vaikutus muutoksen hallinnassa.
 54. Tietotyön tulevaisuus: Näkemyksiä tietotyön kehityksestä.
 55. Asiakassuhteiden hoitaminen: Strategiat asiakassuhteiden ylläpitämiseksi.
 56. Uudet liiketoimintamallit: Tutkimus uusista liiketoimintamalleista.
 57. Työelämän joustavuus: Joustavien työtapojen merkitys.
 58. Taloudellinen vastuu: Yrityksen taloudellisen vastuun toteuttaminen.
 59. Johtajan työkalupakki: Työkalut ja resurssit johtamisessa.
 60. Yrityksen arvoketjun kehittäminen: Arvoketjun parannusstrategiat.
 61. Uudet markkinat ja mahdollisuudet: Tutkimus uusista markkinoista.
 62. Vastuullisen johtamisen käytännöt: Esimerkkejä vastuullisesta johtamisesta.
 63. Yrityksen kilpailuedut: Kilpailuedun analysointi ja kehittäminen.
 64. Johtajan rooli yhteiskunnassa: Johtajan vaikutus yhteiskunnallisiin asioihin.
 65. Yrityksen kansainväliset toiminnot: Kansainvälisen liiketoiminnan strategiat.
 66. Tuotekehityksen tärkeys: Tuotekehityksen merkitys liiketoiminnassa.
 67. Data ja päätöksenteko: Datan rooli päätöksenteossa.
 68. Yrityksen menestyksen mittarit: Menestyksen määrittely ja mittaus.
 69. Johtajan rooli kulttuurin luojana: Yrityskulttuurin kehittäminen johtajan toimesta.
 70. Henkilöbrändäys johtajana: Vinkkejä henkilökohtaisen brändin rakentamiseen.
 71. Yrityksen sosiaalisen median strategia: Sosiaalisen median läsnäolo.
 72. Johtajan rooli innovaatioiden edistäjänä: Innovaatiojohtajuus.
 73. Tulevaisuuden työvoima: Tulevaisuuden työvoiman valmistelu.
 74. Yrityksen arvot käytännössä: Arvojen toteutuminen arjessa.
 75. Johtoryhmän dynamiikka: Johtoryhmän toiminta.
 76. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Yhteiskunnalliset vaikutukset.
 77. Johtajan rooli asiakaskokemuksen kehittäjänä: Asiakaskokemuksen johtaminen.
 78. Elämä johtajana: Johtajan arjen tarinat.
 79. Johtajan työhyvinvointi: Työhyvinvoinnin ylläpito.
 80. Johtamisen psykologia: Johtamisen psykologiset näkökulmat.
 81. Eettinen liiketoiminta: Eettiset periaatteet liiketoiminnassa.
 82. Yrityksen kasvun haasteet: Kasvun haasteet ja ratkaisut.
 83. Yrityksen kasvun haasteet: Keskustele yrityksen kasvun tuomista haasteista ja siitä, miten olet oppinut niistä selviytymään.
 84. Johtajan vaikutus työyhteisöön: Pohdi, miten johtajan toiminta ja asenne vaikuttavat koko työyhteisön ilmapiiriin ja tuottavuuteen.
 85. Yrityksen brändin rakentaminen: Jaa oivalluksia siitä, miten yrityksen brändiä rakennetaan ja ylläpidetään markkinoilla.
 86. Johtajan elämäntavat: Kerro, miten omat elämäntapasi ja rutiinisi tukevat johtajuuttasi ja päätöksentekokykyäsi.
 87. Urajohtaminen: Jaa neuvoja ja strategioita urajohtamiseen, korostaen sekä henkilökohtaista kehitystä että tiimin urasuunnittelua.
 88. Kilpailustrategiat: Keskustele yrityksesi käyttämistä kilpailustrategioista ja siitä, miten ne auttavat erottumaan markkinoilla.
 89. Yrityksen taloudellinen suunnittelu: Avaa näkemyksiäsi yrityksen taloudellisesta suunnittelusta ja sen merkityksestä pitkän aikavälin menestykselle.
 90. Johtajan vastuu ympäristöstä: Pohdi, miten johtajana voit edistää ympäristövastuullisuutta ja kestäviä käytäntöjä yrityksessäsi.
 91. Ura- ja elämänpolku: Jaa tarinoita ja opetuksia omalta ura- ja elämänpolkultasi, korostaen oppimisen ja kasvun merkitystä.
 92. Kestävän kehityksen tavoitteet: Keskustele siitä, miten yrityksesi työskentelee kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden integroimiseksi liiketoimintaan.
 93. Yrityksen ja yhteisön suhde: Valota, miten yrityksesi on osa laajempaa yhteisöä ja millä tavoilla se pyrkii vaikuttamaan positiivisesti ympäröivään maailmaan.
 94. Johtajan elämän tasapaino: Jaa omia kokemuksiasi ja vinkkejäsi siitä, miten ylläpidät tasapainoa työn, perheen ja henkilökohtaisen elämän välillä.
 95. Johtajan oppimispolut: Kerro, miten jatkat oppimista ja kehittymistä johtajana, jakamalla esimerkkejä kursseista, kirjoista tai mentoreista.
 96. Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat: Avaa keskustelua yrityksesi tulevaisuuden suunnitelmista, tavoitteista ja siitä, miten ne vaikuttavat sen suuntaan.
 97. Johtajan terveyden merkitys: Korosta fyysisen ja henkisen terveyden merkitystä johtajan roolissa, jakamalla henkilökohtaisia tapoja ja vinkkejä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.
 98. Yrityksen muutoskyky: Keskustele siitä, miten yrityksesi mukautuu ja kehittyy jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.
 99. Johtamisen myytit ja todellisuus: Pureudu yleisiin johtamisen myytteihin ja vertaa niitä todellisuuteen omien kokemustesi valossa.
 100. Johtajan rooli työyhteisön kehittäjänä: Pohdi, miten voit johtajana edistää positiivista ja tuottavaa työkulttuuria, tukea tiimisi kasvua ja kehitystä

Tilaa Uudistuskirje ja saat vinkkejä suoraan sähköpostiisi

Toivottavasti löysit listalta idean, jonka koet itsellesi ajankohtaiseksi ja haluat siitä luoda postauksen ja miksi ei vaikka blogin, uutiskirjeen tai jopa tiedotteen. Jos haluat jatkossa vinkkejä johtamiseen, viestintään tai tekoälyyn liittyvistä teemoista, kannattaa tilata maksuton Uudistuskirjeeni, jossa jaan niitä suoraan sähköpostiisi.

Jos haluat saada maksuttoman demon teamsin kautta siitä, miten voit tehostaa oman tiimisi tai ryhmäsi viestintää, johtamistyötä ja markkinointia tekoälyn avulla konkreettisesti, voit varata tästä linkistä maksuttoman tekoälydemon, jossa näytän miten se on mahdollista.

ps. Otsikkokuva luotu tekoälykuvapalvelussamme.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.