Mitä se tarkoittaa, kun yrityksestä rakennetaan monikanavainen ja asiakaskeskeinen media? Mitä hyötyä siitä on? Miten se tehdään? Nämä kysymykset ovat nyt yhä useamman yrityksen avainhenkilön mielissä.

Ei ole yhteistä tulkintaa tärkeimmistä päämääristä

Olen sparrannut useita johtajia, johtoryhmiä ja hallituksia teemaan liittyen. Suurin haaste näyttäisi olevan yhteisten tulkintojen löytäminen yrityksen tahtotilasta ja tavasta saavuttaa se. Suosittelen yrityksen avaintahoja hakemaan yhdessä ratkaisuja ainakin seuraaviin kysymyksiin. Kun niihin löydetään kollektiivi näkemys, yhteinen tulkinta, päästään konkreettisesti matkalle mediaksi, jonka myötä myynti, kannattavuus ja mainepuskuri vahvistuvat.

Ylimmän johdon haettava vastaukset näihin 9 kysymykseen:

1) Minkälaista roolia yritys tavoittelee toimialallaan?
2) Minkälaisen ydinviestin yritys haluaa sidosryhmilleen välittää?
3) Mikä on yrityksen visio ja iso kuva siitä, mitä toimialalla tulee tapahtumaan?
4) Mihin yrityksen mielestä asiakkaiden tulisi kiinnittää omassa toiminnassaan huomiota?
5) Miten yritys voi auttaa sidosryhmiään osaamisena, arvojensa ja kulttuurinsa kautta?
6) Kenellä on päävastuu yrityksen viestintäjohtajuuden linjasta ja tavoitteista?
7) Miten varmistetaan että myynti, markkinointi ja viestintä toimivat saumattomasti asiakkaan auttamiskokemuksen hyväksi?
8) Miten viestintä sisällytetään osaksi yrityksen arjen päätöksentekoa?
9) Miten tavoitteisiin pääsemistä mitataan ja onnistumisista palkitaan?

Mikä estää tarttumasta toimeen?

Kymmenes kysymys kuuluukin: ”Onko mitään estettä sille, että asialle tehtäisiin jotain, että päätettäisiin tarttua toimeen ja ottaa yrityksen tulevaisuus enemmän omiin käsiin?”. Jos ylin johto oivaltaa mediallistumisen ja johtajuuden murroksen merkitykset yrityksen tekemiseen, löytää se myös vastauksen kysymykseen ”miksi”Kaiken muutoksen tulisi tähdätä loppujen lopuksi yrityksen arvon kasvattamiseen, niin että myynti, kannattavuus ja maine vahvistuvat. Se on mahdollista vain auttamalla asiakkaita entistä paremmin. Ja tie siihen on toimia monikanavaisena ja asiakaskeskeisenä mediana.

Osallistu ilmaiseen webinaariin

Jos olet kiinnostunut kuulemaan, miksi yrityksen kannattaa rakentaa itsestään media ja miten se tapahtuu, ilmottaudu ilmaiseen ”Näin rakennat yrityksestä median” -webinaariin, joka pidetään 13.2.2018 klo 10-11.Ilmottautuneet saavat webinaarista äänitteen, jos eivät pääse seuraamaan sitä livenä. Jos haluat vaihtaa ajatuksia siitä, miten kasvatetaan myyntiä ja kannattavuutta, voit ottaa yhteyttä tai pyytää yhteydenottoa täältä.

Dialogista kevään odotusta!

Jukka Saksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi