Kriisin johtamisen ja viestinnän etävalmennukset

Koronakriisissä organisaatiot joutuvat suunnittelemaan, tekemään valintoja ja viestimään isoista muutoksista. Niissä punnitaan arvot, asiantuntijuus ja kommunikointikyvyt. Tarjoamme johdolle ja asiantuntijoille tukea vaikeissa tilanteissa selviytymiseen. Yhdistämme etävalmennuksessa arvojen ja strategian mukaisen johtajuuden, luottamusta rakentavan viestinnän sekä henkilökohtaisen mielen hallinnan tuen vaikeissa päätöksissä.

HALUAN KESKUSTELLA KRIISIN JOHTAMISESTA JA VIESTINNÄSTÄ LISÄÄ

Johtajuuden ja viestinnän etäkoulutukset

Konkreettisia koulutuksia, joissa löydät luontevan tavan viestintään ja vaikuttamiseen.

Lue lisää
Johtoryhmän sparraus mediallistumisesta

Johtoryhmien ja hallitusten etäsparraukset mediamuutoksesta

Johdon sparrauksia siitä, miten mediallistuminen vaikuttaa organisaation maineeseen, kasvuun ja kannattavuuteen.

Lue lisää
Asiantuntijabrändit

Asiantuntijabrändien etävalmennukset

Valmennuksen avulla asiantuntijat vahvistavat brändiään ja edistävät sillä yrityksensä myyntiä, asiantuntijuutta ja työnantajakuvaa.

Lue lisää
Johdon sparraus organisaation arvoista

Johdon etäsparraukset arvoista ja vastuullisuusviestinnästä

Arvot vaikuttavat sidosryhmien valintoihin ja kriisit nostavat arvojen merkitystä. Tutustu arvojen sparraukseen.

Lue lisää

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA