Onko yritykselläsi tarve saada kannattavaa kasvua, olla houkuttelevampi työnantaja ja alansa suunnannäyttäjä? Asiantuntijabrändien vahvistaminen tarjoaa apua ongelmiin.

Kun yritys panostaa asiantuntijoiden monikanavaisen viestinnän valmentamiseen, tarjoaa se samalla työntekijöilleen mahdollisuuden vahvistaa omaa markkina-arvoaan. Sillä on vaikutus työnantajakuvaan ja työmotivaatioon. Samalla se on riskienhallintaa, yrityksen maine ei ole sidoksissa yhteen viestijään. Yksilö on 6-8 krt yritystä kiinnostavampi ja sidoryhmät haluavat seurata kasvollista asiantuntijuutta.

Valmennettavat vapaaehtoisia asiantuntijoita

Johdon näkemys ja asenne vaikuttaa vahvasti siihen, että asiantuntijat ottavat valmennuksen hyödyt täysmääräisesti vastaan. Aluksi tarvitaan siis johdon kannustus ja mandaatti. Valmennukseen kutsutaan yleensä 5-8 organisaation vapaaehtoista, jotka haluavat ottaa laajempaa viestinnällistä vastuuta ja vahvistaa asiantuntijabrändiään. Valmennukset koostuvat 2-4 tunnin työpajoista sekä henkilökohtaisista viestintäsparrauksista. Niissä hyödynnetään testattuja viitekehyksiä ja haetaan vastauksia yhdessä siihen, miten viestinnällä voi palvella tärkeimpiä sidosryhmiä. Valmennukset ovat konkreettisia ja kannustavia. Valmennus valmistellaan yrityksen johdon ja viestinnän vastuuhenkilöiden kanssa yhteistyössä.

Opitaan sisällöntuotanto ja monikanavainen sidosryhmäviestintä

Valmennuksen ydinajatuksena on se, että viestintä on palvelua sidosryhmien ongelmien ratkaisemiseksi. Siten saadaan huomio ja luottamus. Valmennuksessa hahmotetaan yrityksen arvot konkreettisina tekoina ja tutustutaan eri media-areenoiden keskinäiseen linkittymiseen, some-kanavien kulttuureihin, sekä mahdollisuuksiin saada laajamittaista mediahuomiota. Ryhmän kanssa määritellään tärkeimmät sidosryhmät ja niille kohdistettavat ydinviestit. Työpajoissa käytetään aikaa siihen, että jokainen löytää oman kohderyhmänsä, sekä teemat, joista viestimällä tekee omaa asiantuntijuuttaan näkyväksi. Yhdessä käydään myös läpi viestinnän esteet ja haetaan vastaukset niihin. Katso videolta miten opetamme löytämään hyvät viestintäsisällöt

Vahva asiantuntijabrändi ohjaa parempaan myyntiin, kannattavuuteen ja maineeseen

Valmennuksen avulla asiantuntijat saavat vahvempaa näkyvyyttä ja uskottavuutta edustamassaan teemassa, jolloin heitä tunnistetaan kohderyhmissä paremmin. Sen kautta he pääsevät helpommin tapaamaan esimerkiksi asiakkaita, heille tarjoutuu enemmän tilaisuuksia puhua kohderyhmilleen ja heihin luotetaan asiantuntijoina. Monikanavainen näkyvyys ruokkii myös median kiinnostusta. Vahvempi asiantuntijabrändi mahdollistaa korkeamman työn hinnan. Samalla myyntityö tehostuu, jolloin myynnin kate paranee. Kokonaisuutena yritys hyötyy vahvemmasta näkyvyydestä ja kasvaneiden myyntiliidien määrästä. Vahvemmat asiantuntijabrändit rakentavat myös työnantajakuvaa.

Kysy tarjous yrityksesi asiantuntijabrändien valmennuksesta!

Toteutamme valmennuksia räätälöidysti konseptilla, jota olemme testanneet itse sekä asiakkaidemme kanssa ja tiedämme sen toimivuuden. Hienosäädämme palvelun sopivaksi jokaisen yrityksen tilanteen ja tavoitteet huomioiden. Vahvuutenamme on se, että konpsetimme pohjautuu omien ja asiakkaidemme kokemusten lisäksi tutkimustietoon johtajuudesta, asiantuntijuudesta, viestinnästä ja arvoista.

Tutustu asiakasreferensseihimme ja pyydä tarjous yrityksesi asianatuntijabrändien valmennuksesta!

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA